Medzinárodný deň žien

8. marca

Medzinárodný deň žien (MDŽ) vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani a bol stanovený na 8. marec ako pripomenutie štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni štrajkujúcim za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti zlým pracovným podmienkam a nízkym mzdám.

MDŽ

V ČSR sa prvýkrát objavil v roku 1921 a OSN ho oficiálne uznala až v roku 1975. Na našom území tento sviatok okamžite získal masový charakter, hoci bol počas druhej svetovej vojny zrušený. Po roku 1945 bol opäť obnovený neskôr úzko spojený s obdobím socializmu.

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:

  • hlasovacie právo,
  • osemhodinový pracovný čas,
  • zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN.

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

MDŽ, Medzinárodný deň žien

Bardejov, 8. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 146

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2119 x