Východoslovenský regionálny Festival vedy a techniky

29. október

Sériu Krajských Festivalov vedy a techniky tretím ročníkom zavŕšil svojim priebehom práve Východoslovenský regionálny Festival vedy a techniky.

Matej Vojtek a Róbert Tipul postúpili na celoslovenské kolo.

Dom techniky ZSVTS

VAT

Do Domu techniky ZSVTS na Južnej triede v Košiciach zavítalo vyše 120 účastníkov z Košického a Prešovského kraja. V rámci Festivalu bojovalo spolu 40 projektov z oboch regiónov východného Slovenska o postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať už od 13. novembra v Bratislave. Jedenásťčlenná Hodnotiaca komisia Festivalu pod vedením prof. Mgr. Jaroslava Hofierku, PhD. Z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyberala 3 postupujúce práce z Prešovského a 3 z Košického kraja.

Postupujúcimi projektmi na celoslovenské kolo sú:.

Košický kraj

Erik Kuzma a Matúš Olekšák s projektom Lonics zo Súkromného gymnázia, Dneperská 1, Košice

Erik Schmotzer s projektom Tvorba sekundárnych metabolitov u druhu Matricaria recutita L. v experimentálnom pestovaní zo Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova ul., Košice

Igor Zovtik a Michal Urban s projektom Robot Snail zo SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice

Prešovský kraj

Samuel Smoter s projektom Biomonitoring rieky Šebastovka pomocou vybraných bioindikátorov z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16 Prešov

Matej Vojtek a Róbert Tipul s projektom Od elektroniky k robotu 2 (RoboRave) zo Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Jana Čorňáková a Adriána Petrušková s projektom Biologická aktivita inváznych druhov Solidago z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov


DIPLOM, Matej Vojtek a Róbert Tipul


CERTIFIKÁT, Matej Vojtek a Róbert Tipul

ZDROJ: http://festivalvedy.sk/

Bardejov, 3. novembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 760

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x