Medzinárodný deň Rómov

8. apríl

Medzinárodný deň Rómov (8. apríl) si svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro) , ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.

Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšieho úsilia Rómov o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni a zároveň prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Zástupcovia rómskeho hnutia zo 14 krajín deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie (Róm) a jazyk a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii.

Na kongrese sa dohodli sa na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov. Rómskou hymnou sa stala pieseň GELEM, GELEM... / ŽELEM, ŽELEM... (Išli sme, išli...), ktorej hudobný podklad tvorí medzinárodne známa rómska ľudová pieseň, hymnické slová napísal juhoslovanský Róm – Jarko Jovanovič Jagdino, účastník 1. svetového kongresu Rómov.


 UPRÉ RÓMA                     HOR SA RÓMOVIA
 
 Jelem, jelem, lungone dromenca,      Šiel som, šiel som, dlhými cestami
 Malaďiľom bachtale Romenca.         Stretol som sa so šťastnými Rómami.
 
 Oj, Romale, oj čhavale.              Oj, Rómovia, oj chlapci,
 Oj, Romale, oj čhavale.              Oj, Rómovia, oj chlapci,
 
 Oj, Romale, khatar tumen aven?       Oj, Rómovia, odkiaľ prichádzate?
 Le cerhenca, bachtale dromenca?       So stanmi, po šťastných cestách?
 
 The man esas bari famiľija,           Aj ja som mal veľkú rodinu.
 Murdarďa la e kaľi legija.             Zabila ju čierna légia.
 
 Aven manca sa lumake Roma         Poďte so mnou, Rómovia celého sveta.
 Kaj phuterde le Romenge droma.       Kde sa otvorili cesty Rómom.
 
 Ake vrjama – ušťi Rom akana         Teraz je tá chvíľa – povstaň človeče
 Amen chuťas the mištes keraha.       Vyskočíme a bude dobre.
 Oj Romale, oj čhavale,              Oj, Rómovia, oj chlapci,
 Oj Romale, oj čhavale.

Za medzinárodnú rómsku vlajku prijali vlajku, ktorú použili Rómovia na svojom rokovaní v Rumunsku v roku 1933. Pôvodne obsahovala len dva pruhy – modrý a zelený, pričom zelená farba symbolizovala zem (prírodu a spätosť Rómov s ňou) a modrá farba nebo. Červeným kruhom (kolesom) uprostred, ako symbolom Ašókovej čakry, doplnili jej symboliku práve na kongrese v Londýne. Týmto symbolom vyjadrili svoju spätosť so svojou pravlasťou – Indiou. (Aj na indickej vlajke je červený kruh.) Kruh na rómskej vlajke má podobu vozového kolesa so 16 hrotmi.


Rómska vlajka

Bardejov, 26. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 850

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 2911 x