Memorandum národa slovenského

06. jún

6. – 7. júna 1861 v Martine

Memorandum národa slovenského bol programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na slovenskom národnom zhromaždení 6. – 7. júna 1861 v Martine.
(24. mája 2015, Bardejov)

Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner.

Ustanovenia Memoranda národa slovenského

Memorandum slovenského národa o štyroch bodoch obsahovalo ustanovenia zásadného významu, ako

  • uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska
  • vytvorenie Hornouhorského slovenského okolia alebo Slovenského okolia, ktoré by spravovali Slováci prostredníctvom svojich volených zástupcov
  • jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch a v školách ako úradný jazyk používala slovenčina
  • na založenie Matice slovenskej

ale aj iné

Pamätník Memoranda národa slovenského v Martine
Pamätník Memoranda národa slovenského v Martine

Štefan Marko Daxner

Patril k štúrovskej generácii, spolutvorca Žiadosti slovenského národa.

Žiadosti slovenského národa sú národnorevolučný program Slovákov vyhlásený
10. mája 1848 v Liptovskom sv. Mikuláši, adresovaný uhorskej vláde a snemu
(riešenie národnostnej, jazykovej, školskej otázky, zrušenie poddanstva, ktoré by sa týkalo všetkých kategórií roľníkov, zavedenie všeobecného volebného práva a i.).
Ich tvorcami boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner a iní.
V dôsledku odporu maďarských vládnucich kruhov neboli splnené.

Komentovať príspevok



Zdielať článok na Facebooku

Bardejov, 24. mája 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 897

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2945 x