Slovenské národné povstanie 29.8.1944, výročie

29. august

Ozbrojené povstanie organizované Slovenským odbojom počas II. sv. vojny.

29. august 1944, Štátny sviatok, výročie Slovenského národného povstania

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE SNP ALEBO VZBURA 1944 BOLO OZBROJENÉ POVSTANIE ORGANIZOVANÉ SLOVENSKÝM ODBOJOM POČAS II. SV. VOJNY. CIEĽOM BOLO ZVRHNÚŤ KOLABORANSKÝ ŠTÁT J. TISU.

Sviatok, Slovenské národné povstanie

SNP VYPUKLO 29. AUGUSTA 1944 PO TOM, ČO ZAČALA NEMECKÁ ARMÁDA, KTORÁ SA OBÁVALA DESTABILIZÁCIE SITUÁCIE NA SLOVENSKU, OBSADZOVAŤ KRAJINU. CENTRUM POVSTANIA BOLO V BANSKEJ BYSTRICI, KDE ZASADALI AJ POVSTALECKÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY A BOLO VYHLÁSENÉ OBNOVENIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. POVSTALECKÍ VOJACI SA PROTI PRESILE NEMECKÝCH VOJSK VYDRŽALI BRÁNIŤ DVA MESIACE, NESKÔR ČASŤ VOJAKOV PREŠLA NA PARTIZÁNSKY SPÔSOB BOJA, ZVYŠOK SA VRÁTIL DO SVOJICH DOMOVOV ALEBO PADOL DO ZAJATIA. TAK AKO INÉ HISTORICKÉ UDALOSTI AJ SNP MÁ SVOJE SVETLÉ AJ TEMNÉ MIESTA. V PROTIKLADE PROTI SEBE STOJA IDEY OBNOVY DEMOKRATICKÉHO ČESKOSLOVENSKA A HRDINSTVO V BOJI PROTI NEMCOM A NA DRUHEJ STRANE MASOVÉ VRAŽDY CIVILNÉHO OBYVATEĽSTVA SPÁCHANÉ NIEKTORÝMI PARTIZÁNSKYMI SKUPINAMI ALEBO PRVÉ NÁZNAKY KOMUNISTICKÝCH PREDSTÁV O VLÁDNUTÍ.

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 26. augusta 2012 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Add to Flipboard Magazine.

Číslo dokumentu 538

Súvisiace témy

QR Kód

    • Čítané 4623 x