Deň Slnka (UNEP)

3. máj

Solar Day
Uznanie za čistú energiu, 
úspory energie 
a trvalo udržateľný život.

Deň Slnka Slnko je naša najbližšia hviezda,
ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi.
Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni
a v neposlednom rade Slnko inšpiruje mnohých básnikov a spisovateľov.
Pozrime sa však na našu hviezdu odborným okom.

Program Spojených národov pre životné prostredie (Program OSN pre životné prostredie, Environmentálny program Spojených národov, Environmentálny program OSN; skratka UNEP; z anglického United Nations Environment Programme) je špeciálna organizácia OSN. Bola vytvorená v roku 1972 ako prostriedok globálnej ochrany životného prostredia.

UNEP má za úlohu stimulovať a koordinovať aktivity UNESCO, WHO, WMO, FAO
a iných organizácií OSN, ktorých cieľom je kvalita životného prostredia. Sídlo UNEP je v Nairobi, regionálne centrá v Bangkoku, Bejrúte, Mexiku, New Yorku a Ženeve.

K hlavným prioritám UNEP patrí

Zrod Slnka

Slnko sa zrodilo takmer pred 5 miliardami rokov z plynového oblaku tvoreného vodíkom, héliom a prachom. Vplyvom vlastnej gravitácie sa tieto zložky zmrštili, čím sa ich teplota zvýšila natoľko, že tam začali prebiehať jadrové reakcie, ktoré prebiehajú dodnes. Je zložený z troch štvrtín vodíka a jednej štvrtiny hélia (inde sa uvádza 90% vodík 8%hélium). Planéty okolo neho udržiava na obežnej dráhe jeho gravitácia.

Všetka energia na Zemi je zo Slnka, či už to je ropa, uhlie alebo zemný plyn. Výnimkou je iba jadrová energia. Svetlo zo Slnka dorazí na Zem zhruba za osem minút.

Zloženie Slnka

Slnko sa skladá:
Z jadra (siaha asi do vzdialenosti 175 00 km od stredu),
fotosféry (hrubá asi 400 km),
chronosféry
a koróny (koróna- Slnko obklopuje zdanlivo tenká biela plynová a čiastočne prachová vrstva, ktorá v skutočnosti dosahuje hrúbku niekoľko miliónov kilometrov.

Každú sekundu uvoľňuje do priestoru prúd rýchlych elektricky nabitých častíc s celkovou hmotnosťou niekoľkých miliónov ton. Zem je pred týmito časticami chránená magnetickým poľom, ale môžu poškodiť umelé družice alebo kozmické lode.). Na jeden kilometer štvorcový horných vrstiev atmosféry dopadá približne 1,4 kW energie.

Slnečná škvrna

Slnečná škvrna - je to tmavé miesto vo fotosfére, má nepravidelný alebo kruhový tvar a silné magnetické pole. Hlavné slnečné škvrny majú dlhú životnosť a sú viditeľné voľným okom. Tie menšie majú životnosť len pár hodín. Ich teplota je asi o 2000 °C nižšia.

Údaje Slnka

 • vzdialenosť od Zeme 149,6 mil. km
 • priemer na rovníku 1 132 000 km
 • doba jednej rotácie 25,38 dňa
 • teplota na povrchu 5 500 - 6 000°C
 • teplota v strede 15 mil. - 20 mil.°C
 • hmotnosť 1,991.1030 kg
 • stredná hustota 1,41 g/cm3
 • celkové žiarenie 3,86 . 1026 J/s
 • rýchlosťou 220 km/s mieri do súhvezdia Herkules
 • jeden obeh okolo centra Mliečnej dráhy trvá 230 mil. rokov
 • vedci sa domnievajú, že za 5 miliárd rokov Slnko vyhasne
Bardejov, 17. apríla 2012 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 465

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 1796 x