Svetový deň bez počítača – Shutdownday

24. marec

Organizátori sa vás snažia presvedčiť, aby ste nezapínali počítať. Alternatívou by mohla byť prechádzka v prírode, korčule, bicykel...


ShutdownDay, 24. marec 2015

Prvý počítač

Mal dĺžku tridsať metrov, dokázal si zapamätať len dvadsať čísiel a spotreboval toľko energie, že by to stačilo na osvetlenie celej dediny. Dokázal však sčítať, odčítať, deliť, násobiť aj počítať druhé odmocniny, a človeka tak prvýkrát odbremenil od zdĺhavej manuálnej práce s číslami.
Prvý elektronický počítač na svete oficiálne spustili do prevádzky pár mesiacov po skončení druhej svetovej vojny.

Bardejov, 21. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 840

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1581 x