Svetový deň darcov krvi

14. júna

World Blood Donor Day

Témou tohtoročnej kampane je
"Ďakujem vám za záchranu môjho života"

14. jún patrí každoročne Svetovému dňu darcov krvi.
Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí pravidelne dávajú životu ten najväčší dar.
Svoju krv.
Práve ona totiž zachraňuje ľudské životy a je preto tým najvzácnejším darom, aký môžeme tomu druhému dať.
(18. mája 2015, Bardejov)

Ľudská krv je nenahraditeľná. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť. Aj Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka, alebo Vašom a Vášho blízkeho a zachrániť mu život.

Daruj krv

Prosíme Vás ak sa rozhodnete tento šľachetný čin uskutočniť je dôležité, aby ste tak urobili v bardejovskej nemocnici len tak sa táto krv dostane ľuďom chorým a po úrazochhospitalizovaným v našej nemocnici.
Krv, ktorá je darovaná mimo nemocnice je použitá pre potreby pacientov mimo bardejovského regiónu. Ďakujeme Vám.

Kto môže byť darcom krvi?

Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg.

Ako často možno darovať krv?

Muži môžu darovať krv maximálne 4x do roka, ženy maximálne 3x do roka.

14. jún, Svetový deň darcov krvi
14. jún, Svetový deň darcov krvi

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 18. mája 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 892

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2054 x