Svetový deň hypertenzie - 17. máj

17. mája

Hypertenzia = vysoký krvný tlak.
Téma 2015 - Poznaj svoj krvný tlak

Svetový deň hypertenzie vznikol aby poukázal na riziko infarktu, mozgovej porážky a iných chorôb spôsobených vysokým krvným tlakom, na ich prevenciu, príznaky a liečbu. Každý rok pripadá práve na 17. máj.
(9. mája 2015, Bardejov)

Veľa ľudí má vysoký krvný tlak bez toho, aby o tom vedeli. Vysoký krvný tlak nebolí, nemá žiadne príznaky, napriek tomu spôsobuje poškodenie tepien a životne dôležitých orgánov v tele. Preto je hypertenzia nazývaná aj tichý zabijak.

Hypertenzia je globálna epidémia!

Na choroby spôsobené vysokým krvným tlakom celosvetovo ročne zomiera 7 miliónov ľudí. Kardiovaskulárne choroby sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe, zabíjajú viac ako všetky typy rakoviny spolu, pričom u žien je toto percento vyššie ako u mužov.

Krvný tlak

Krvný tlak je sila, ktorou krv pôsobí na tepny. Vplyvom činnosti srdca, s jeho tepom, sa krvný tlak neustále mení. Pravidelné meranie krvného tlaku umožňuje včas odhaliť zmeny v kardiovaskulárnom systéme a predchádzať tak rizikám vzniku infarktu myokardu a ďalších chorôb. Optimálna hodnota tlaku krvi je 120/80 mmHg.

mmHg - milimeter ortuťového stĺpca , Pa je základná jednotka tlaku
1 mmHg = 133,322 Pa 

Podľa odporúčaní Európskej hypertenznej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2007, tlak krvi (TK) definujeme nasledovne:

Kategória Systolický Diastolický
optimálny < 120 mmHg a < 80 mmHg
normálny 120-129 mmHg a/alebo 80-84 mmHg
vysoký normálny 130-139 mmHg a/alebo 85-89 mmHg
Hypertenzia - stupeň 1 140-159 mmHg a/alebo 90-99 mmHg
Hypertenzia - stupeň 2 160-179 mmHg a/alebo 100-109 mmHg
Hypertenzia - stupeň 3 ≥180 mmHg a/alebo ≥110 mmHg
Izolovaná systolická hypertenzia ≥140 mmHg a <90 mmHg

Tabuľka: Definícia a klasifikácia hodnôt krvného tlaku (mmHg)

Systolický tlak je krvný tlak, ktorý je v ramenných tepnách vo chvíli srdcového sťahu (teda úderu). Odráža silu, s akou srdce pracuje a vypudzuje krv do tepien.

Diastolický tlak je krvný tlak vo chvíli, keď je srdce, naopak, uvoľnené a nasáva do seba neokysličenú krv (v období medzi údermi). Odráža pružnosť ciev, teda ukazuje, či sú tepny dostatočne elastické a zdravé.
Ak Vám lekár v ordinácii povie, že Vám nameral krvný tlak 140 na 78, znamená to, že Váš systolický tlak mal v čase merania hodnotu 140 a diastolický tlak hodnotu 78.

World Hypertension Day 2015

WHD, Svetový deň hypertenzie - 17. máj

The World Hypertension League (WHL) in partnership with the International Society 
of Hypertension (ISH) is excited to celebrate World Hypertension Day (WHD) 2015!  
World Hypertension Day will be celebrated on May 17th, 2015. 
The theme for World Hypertension Day is Know Your Numbers with a goal 
of increasing high blood pressure (BP) awareness in all populations around the world.

The goal for World Hypertension Day 2015 is to screen 1 million adults 
and along with increasing awaerness of hypertension.

A reporting sheet can be found by clicking here.  
Screenings that take place between April 17th and May 17th of 2015 
can be recorded on this form and submitted to the WHL along 
with any other attachments that you would like to share at the conclusion of WHD.

A full article published in our partner journal The Journal of Clinical Hypertension 
can be found online by clicking here or in a PDF version which can be found if you click here.

World Hypertension League

Komentovať príspevok

Zdielať článok na Facebooku

Bardejov, 9.mája 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 887

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2094 x