Svetový deň masmédií

27. jún

Prvá kniha bola biblia

Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený II. vatikánskym koncilom. Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.

Dňa 4. decembra 1963 bol schválený dekrét Inter mirifica o masovokomunikačných prostriedkoch, ktorý pozostáva z 24 bodov. Po vydaní dekrétu, dňa 14. júna 1966 z nariadenia Pavla VI. Kongregácia pre náuku viery zrušila index zakázaných kníh a jeho právnu povahu.
Prvým pápežom, ktorý dal vypracovať prvý zoznam zakázaných kníh bol pápež Pavol IV. v roku 1557 a tento zoznam bol publikovaný v roku 1559.

Masmédiá
Svetový deň masmédií

Masmédiá - masové médiá - sú prostriedky masovej komunikácie, slúžia na šírenie informácií a zábavy medzi veľké množstvo ľudí. Slovo masmédiá vzniklo z dvoch častí: masa – veľké množstvo ľudí alebo dačoho a médium – prostriedok.

K masmédiám patria

  • noviny,
  • časopisy,
  • knihy,
  • rozhlas,
  • televízia,
  • video,
  • kino
  • a internet.

Prvým masmédiom boli písané texty. Vznikli v staroveku a odlišovali sa druhom písma a materiálom, na ktorom bol text napísaný (papyrus, koža, kôra stromov, hlinené tabuľky, papier ...).

Enmerkar schmatol hrudu hliny, rozvaľkal ju na tabuľku a napísal na ňu prvé slová.

Tak hovorí epos:


Zobral hrudu hliny vládca Uruku,
sťa na tabuľu vpísal na ňu slová.
Ešte nikdy nik slovo do hliny nevpísal.
No teraz, keď boh slnka mu to vnukol,
stalo sa. Enmerkar napísal.

Vynálezcom kníhtlače bol Nemec Gutenberg a prvou knihou, ktorú prostredníctvom svojho vynálezu dal k dispozícii svetu, bola biblia. Gutenberg vytlačil spolu 180 kópií knihy kníh a do dnešných dní sa ich kompletných zachovalo iba 21.
Jeden z týchto exemplárov spracovali na Texaskej univerzite a vystavili ho na internete. Gutenbergova biblia

7. septembra 1927 vytvoril Philo Taylor Farnsworth prvý plne elektronický televízor.
Pravidelné vysielanie z bratislavského televízneho štúdia začalo 3. novembra 1956.

Internet pri svojom vzniku ako ARPANET spájal v roku 1969 len 4 počítače.
Prvý kód TCP bol napísaný Richardom Karpom, ktorý bol potom v decembri 1974 upravený Yogenom Dalalom.

(4. jún 2015, Sviatok, Bardejov)

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 4. júna 2015 (SŠJH František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 915

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2099 x