Vývoj-priebeh teploty v apríli 2016
v Bardejove

30. apríl

Dalas Temperature, src DT042016 - date, time, temperature.


Bardejov 4.2.2016

Bardejov, 3. apríl 2016 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 2251

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1859 x