Vývoj-priebeh teploty vo februári 2018
v Bardejove

2. február

Dalas Temperature, src DT022018 - date, time, temperature.


Bardejov, 1. február 2018 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 2420

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 776 x