Vývoj-priebeh teploty v januári 2016
v Bardejove

31. január

Dalas Temperature, src DT012016 - date, time, temperature.


Bardejov, 3. január 2016 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 2160

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2118 x