Vývoj-priebeh teploty v januári 2017
v Bardejove

15. január

Dalas Temperature, src DT012017 - date, time, temperature.


Bardejov, 15. január 2017 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 2405

Súvisiace témy

  • Čítané 2582 x