Vývoj-priebeh teploty v januári 2018
v Bardejove

1. január

Dalas Temperature, src DT012018 - date, time, temperature.


Bardejov, 1. január 2018 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 2419

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1036 x