Štedrý deň, Štedrý večer

24. november

Štedrý večer je u niektorých kresťanov vyvrcholením adventu a zároveň začiatkom vianočných sviatkov.

Oslava príchodu Ježiša Krista

Prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok.

Štedrým večerom sa v rímskokatolíckej cirkvi končí pôst a polnočnou omšou sa začína sláviť Božie narodenie. Celý Štedrý deň bol prípravou na Štedrý večer, tak po stránke duchovnej, ako aj materiálnej. Pripravovalo sa jedlo na štedrú večeru, zdobil vianočný stromček, robil betlehem, no zároveň dodržiaval pôst a spomínalo sa na predkov. Po štedrej večeri sa spievali koledy a rozdávali darčeky. V rímskokatolíckej cirkvi sa veriaci pred polnocou spoločne odoberajú na polnočnú omšu, ktorou sa začína oslava príchodu Ježiša Krista.

Štedrý večer

Pieseň Tichá noc od Tublatanky

Bardejov, 28. októbra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 591

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2569 x