Albert Einstein

25. november

Vzťah medzi hmotnosťou a energiou

E = m c²

Je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia.
Bol nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, bola mu za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.
Einstein predovšetkým významne prispel ku vzniku kvantovej teórie (zaviedol predstavu kvánt svetla (fotónov), neskôr kvantové predstavy rozšíril na ďalšie fyzikálne procesy) a uverejnil aj svoju prevratnú Špeciálnu teóriu relativity
Albert Einstein
Bardejov, 22. novembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 770

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x