Svetový deň oceánov

8. jún

Zdravé oceány, zdravá planéta

WOD 8. jún bol vyhlásený za Svetový deň oceánov v r. 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Hoci dodnes mu nebol prisúdený status oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN, nič to neuberá na jeho význame. Už 14 rokov je pre každého z nás príležitosťou na oslavu jedinečného prírodného fenoménu - svetového oceánu - a na demonštorvanie našej osobnej spätosti s ním.

Organizácie zoskupené pod iniciatívou The Ocean Project pomáhajú každoročne pripravovať a koordinovať po celom svete aktivity a podujatia, do ktorých sú zapojené akváriá, zoologické záhrady, múzeá, ochranárske organizácie, školy či firmy. V spolupráci s medzinárodnou sieťou The World Ocean Network bolo vyvinuté úsilie za presadenie 8. júna ako oficálneho Svetového dňa oceánov.

Téma 2015

V tomto roku je téma

Zdravé oceány, zdravá planéta,

a robíme osobitné úsilie zastaviť plastové znečistenia.

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Prečo oslavovať Svetový deň oceánov?

Je na každom z nás, aby prispel k zaisteniu ochrany a zachovania oceánu pre budúce generácie.
Svetový deň oceánov nám poskytuje jedinečnú príležitosť na to, aby sme mohli:

 • Meniť perspektívy - podnecuje jednotlivcov, aby sa zamysleli nad svojím vzťahom k oceánu a nad tým, čo pre nich znamená, a čo všetko si vyžaduje úsilie o jeho zachovanie a záchranu pre dnešok i pre budúcnosť.
 • Učiť sa - objavovať rôznorodosť a bohatstvo podmorského sveta a jeho obyvateľov, ktorých sa naša každodenná činnosť v konečnom dôsledku bezprostredne dotýka a s ktorými sme vzájomne nerozlučne spätí.
 • Meniť zvyky - všetci sme spätí s oceánom! Tým, že sa staráme o svoj dvorček pri dome, robíme službu aj nášmu oceánu. Každodenné malé zmeny k lepšiemu v správaní prinášajú veľký úžitok našej modrej planéte.
 • Oslavovať - či žijeme vo vnútrozemí alebo na pobreží, všetci sme spojení s oceánom. Nájdime si čas na úvahu o tom, ako oceán ovplyvňuje nás a ako my ovplvňujeme oceán. Nič nám nestojí v ceste, aby sme participovali na organizovaní i na samotných podujatiach oslavujúcich náš svetový oceán.

Prečo chrániť oceán? Svetový oceán

 • produkuje väčšinu kyslíka, ktorý dýchame,
 • poskytuje nám potravu,
 • reguluje našu klímu,
 • čistí vodu, ktorú pijeme,
 • je našou potenciálnou lekárňou,
 • a poskytuje bezhraničnú išpiráciu!

Napriek tomu ľudstvo už pridlho

 • mýli si oceán so smetiskom,
 • decimuje rybiu populáciu,
 • ničí rozhodujúce nenahraditeľné biotopy,
 • narúša základné reprodukčné kapacity oceánu,

považujúc oceán za samozrejmosť.

ZDROJ http://www.enviroportal.sk/clanok/8-jun-svetovy-den-oceanov

Bardejov, 7. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 867

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 1717 x