Svetový deň bez tabaku

31. máj

World No Tobacco Day

Svetový deň bez tabaku Od roku 1987 oslavuje WHO
každoročne 31. mája
Svetový deň bez tabaku
(World No Tobacco Day - WNTD)
,
ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku
a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie.

Heslo 2015

Zastavme nezákonné obchodovanie 
s tabakovými výrobkami
Stop illicit trade of tobacco products

Svetový deň bez tabaku 2015 vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri zastavení nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom, z pohľadu zdravia, práva, ekonomiky, vlády a korupcie. Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií predmetom nezákonného obchodovania

Chronické ochorenia

Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia.

Rámcový dohovor

V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.

Zástupcovia rôznych vládnych inštitúcií 
z Bahrajn , Kuvajt , Omán, Katar , Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty 
sa zišli na druhom subregionálnej semináre na podporu nadobudnutia platnosti 
protokolu k odstráneniu nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami 
23-24 marca 2015 v Kuvajte city​​.
Multisectoral Protocol workshop


Fajčenie môže zabíjať

Komentovať príspevok

Zdielať článok na Facebooku

Bardejov, 5. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 863

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1617 x