Zjavenie Pána (Traja králi)

6. január

Sviatok Troch kráľov

Sviatok Troch kráľov je už roky spojený s definitívnym ukončením dvanásťdenného vianočného obdobia. Šiesteho januára rada rodín oberá vianočný stromček, dojedajú sa posledné vianočné dobroty a domy obchádza trojica kráľov. Traja králi

Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: “Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme zotiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.”

Gašpar, Melichar, Baltazár

Traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár, priniesli malému Ježiškovi zlato, kadidlo a myrhu. Cestu im ukazovala betlehemská hviezda.

Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám, 

Z ďaleka my ideme,  novinu Vám nesieme ,  
čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme.

Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám, 
všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam.

Z ďaleka my ideme,  novinu Vám nesieme, 
že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme.

A to dieťa betlehemské poslalo nás k Vám, 
aby ste mu prinášali dary k jasličkám. 

Netreba mu mliečka brať, bo ho nasýtila mať. 
Krásne vinše a nič inšie máte mu poslať.
Bardejov, 22. novembra 2012 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 599

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3746 x