Deň Európy

9. máj

Mier a jednota v Európe
Zjednotení v rozmanitosti

Európa Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru
a jednoty v Európe.
V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie.
Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Robert Schuman

Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

Schumanova deklarácia

Pojmom Schumanova deklarácia sa označuje prejav francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z 9. mája 1950, v ktorom navrhol vytvoriť Európske spoločenstvo uhlia a ocele, ktorého členovia by spoločne riadili produkciu týchto komodít.

ESUO (zakladajúci členovia: Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko) bolo prvé z radu nadnárodných európskych spoločenstiev, ktoré sa postupne spojili do dnešnej Európskej únie.

Historické súvislosti
V roku 1950 sa národy v Európe stále vyrovnávali 
s ničivými následkami druhej svetovej vojny, 
od konca ktorej uplynulo len 5 rokov.

Európske vlády rozhodnuté všetkými silami zabrániť opakovaniu 
hrôz vojny dospeli k záveru, že združenie produkcie uhlia a ocele 
by zabezpečilo – slovami deklarácie – že akákoľvek vojna
medzi Francúzskom a Nemeckom sa stane „nielen čisto nemysliteľnou, 
ale aj hmotne nemožnou“.

Prevažovalo presvedčenie – ktoré sa ukázalo byť správne 
– že previazanie hospodárskych záujmov pomôže zvýšiť životnú úroveň 
a bude prvým krokom k zjednotenej Európe. 
Členmi ESUO sa mohli stať aj ďalšie krajiny.

Kľúčové citácieSvetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie, 
úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú.“
„Európa sa nestvorí naraz, alebo podľa jediného plánu. 
Bude postavená prostredníctvom konkrétnych úspechov, 
ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu.“
„Spoločné využívanie výroby uhlia a ocele by malo... 
zmeniť osudy oblastí už dlho zasvätených výrobe prostriedkov 
na vedenie vojen, ktorých boli najbezprostrednejšími obeťami.Celý text

ZDROJ:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_sk.htm

Bardejov, 5. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 865

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2073 x