Čo je Finančná Gramotnosť, aká je jej podstata? Prečo potrebujeme FG?

29. október

Zmente svoj postoj k peniazom, buďte zodpovedný a nezadlžujte sa. Zvyšujte svoju hodnotu prácou na sebe, pretože vedomosti sú jediným kľúčom k slobodnému životu.

Dňa 29. októbra 2014 (streda) sa na našej škole organizoval ako každý rok,
Deň otvorených dverí.

Okrem klasickej prezentácie celej našej školy a vyučovaných odborov som sa ja, žiak SSJH rozhodol zapojiť medzi prezentované témy aj niečo netradičné, teda to čo chýba všetkým, hlavne mladej generácii, a to FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ.

Prednášku som viedol samostatne, s organizáciou mi prišiel pomôcť môj veľmi dobrý priateľ a zároveň kolega, Marek Šinaľ. Zopár žiakov dobrovoľníkov zo ZŠ mali z našej strany na začiatok prednášky pripravený malý test s 5 otázkami. Po vyplnení si spolu so svojimi ostatnými spolužiakmi vypočuli krátku prezentáciu o financiách a na konci prednášky sme si spoločne vyhodnotili test a žiaci ktorí ho absolvovali, získali drobné vecné ceny, podľa úspešnosti.

Pracujem v oblasti financií a nedostatok finančnej gramotnosti si veľmi dobre uvedomujem. Ľudia sa často kvôli jej nedostatku dostávajú do veľkých problémov. Dôvodov, zorganizovať niečo také, a využiť nato príležitosť DOD je hneď niekoľko, a preto som samozrejme neváhal. Tieto veci je potrebné učiť mladých už v nízkom veku, aby to v budúcnosti vedeli, nenechali sa oklamať a využili znalosti efektívne vo svoj prospech;

1. zdôrazniť DÔLEŽITOSŤ EKONOMIKY

- tú si uvedomuje aj štát, preto sa od budúceho roku bude nielen na našej škole, vyučovať Ekonomika a s ňou súvisiace predmety vo všetkých odboroch. Či už niekto chce byť lekár, čašník, automechanik, učiteľ atď. ...no každý sa stretne v živote s peniazmi. Preto im musí rozumieť, aby ich vedel efektívne využiť.

2. aký má byť ČLOVEK v 21. STOROČÍ

- už dávno nestačí vedieť čítať, písať a počítať nato, aby bol považovaný za gramotného. Aby nezaostával, tak dnes nevyhnutne potrebuje ovládať prácu s PC technológiami a byť finančne gramotný, rozumieť teda peniazom a ROZUMIEŤ TOMU ČO PODPISUJE.

3. poukázať na ZLÚ SITUÁCIU, NIELEN NA SLOVENSKU

 • informácie z médií niesú vytvorené za účelom pomôcť ale za účelom predať
 • dôchodkový systém na Slovensku nefunguje
 • viac ako 34% nezamestnanosť mladých ľudí
 • 50 000 absolventov škôl každý rok
 • 25 absolventov na 1 pracovné miesto, katastrofálne podmienky pre uplatnenie

4. vysvetliť, ČO BY MAL VEDIEŤ F. GRAMOTNÝ ČLOVEK, TEDA AKO BY TO MALO VYZERAŤ

 • zabezpečiť svoju domácnosť, rodinu
 • vyhnúť sa dlhom
 • zarobiť peniaze a ochrániť ich
 • vedieť hospodáriť s peniazmi
 • sporiť a investovať peniaze

5. poradiť AKO SA O SEBA POSTARAŤ

 • zvyšovať svoje príjmy, šetriť si
 • kontrolovať si svoje výdavky
 • stanoviť si rozpočet a dodržiavať ho
 • zabezpečiť si majetok pred stratou
 • postarať sa o dôstojný dôchodok

6. ako dosiahnúť ÚSPECH?

 • pracovať na sebe aj mimo školy, vzdelávať sa, zvyšovať svoju hodnotu
 • vytvárať príjem, pracovať aj popri škole, snažiť sa venovať viac zarábaniu ako míňaniu
 • nemrhať na zbytočnosti
 • obklopiť sa správnymi, skúsenejšími ľuďmi
 • nastaviť si životný cieľ a ísť si za ním

Deň otvorených dverí 2014


Marek Šinaľ a Mark Hudák

Bardejov, 11. novembra 2014 (SŠJH Mark Hudák, I.N)