Štúrovo pero 2015

17. apríl - 18. apríl - Rok Ľudovíta Štúra

20. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov
a vysokoškolákov

Absolútni víťazi, sme v šoku, neopísateľný pocit!

18.4.2015 Denis Sopko, Rado Sosňák, Slečna Janka Bosáková, Lenka Macejová, Michaela Ždiľová a Soňa ST.

Zlatým "štúrovským" časopisom za rok 2015 sa stal Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove.


8. 04. 2015 15:19
ZVOLEN 18. apríla (SITA) - Vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien sa dnes 
vo Zvolene skončilo vyhodnotenie 20. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže 
stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2015. 
Do súťaže, ktorá je najprestížnejším podujatím svojho druhu na Slovensku, 
sa prihlásilo v štyroch kategóriách 103 periodík a 77 jednotlivcov. 
Najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky porota udelila 
školskému časopisu Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove.

Víťazom najpočetnejšej kategórie stredoškolských časopisov sa stal kolektív 
redakcie Rozhľad z Gymnázia v Považskej Bystrici, ktorý s ocenením dostal 
aj finančnú odmenu 200 eur. V kategórii vysokoškolských časopisov prvé miesta 
získali akademický mesačník Atteliér z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
a magazín Like z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 
Prvenstvo spomedzi vysokoškolákov si vybojovala Monika Martišková 
z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
Medzi stredoškolákmi palmu víťazstva získala Laura Pecíková 
z Gymnázia v Považskej Bystrici. 
Osobitné ocenenia udelila Televízia Markíza pre devätnásť stredoškolských časopisov. 
Najvyššie ocenenie a peňažnú odmenu po sto eur získali redaktori periodík S3GA 
zo Spojenej školy v Nitre, Kalazancio z Piaristického gymnázia v Nitre, 
QUO VADIS z Gymnázia sv. košických mučeníkov v Košiciach a Kocky 
z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Zástupcovia desiatich redakcií 
dostali pozvanie do Bruselu od europoslanca Vladimíra Maňku.
Za dlhodobú spoluprácu pri tvorbe stredoškolského časopisu ocenili organizátori 
pedagógov Vieru Mrockovú z internátneho časopisu pre deti s telesným postihnutím 
v Bratislave, Brigitu Porvazníkovú z Gymnázia v Michalovciach, Ivana Rajtára 
zo Spojenej školy v Nitre Tibora Kitaša z Gymnázia Antona Bernoláka 
v Námestove a Tomáša Pupáka a zo Strednej priemyslovej školy 
v Dubnici nad Váhom. Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila ocenenia 
za ekonomické materiály ôsmim časopisom. 
Počas dvadsiatich ročníkov konania súťaže sa vo Zvolene vystriedalo 
viac ako 2300 súťažiacich študentov. Záverečné dvojdňové vyhodnotenie
sa uskutočňuje na pôde Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 
ktorá je jedným z hlavných organizátorov súťaže. 
Zámerom podujatia je predovšetkým výmena skúseností medzi mladými ľuďmi, 
ktorí sa zaujímajú o žurnalistiku. Aj vďaka Štúrovmu peru našli 
mnohí súťažiaci uplatnenie v mediálnom prostredí a iných významných oblastiach 
spoločenského života.
Hlavnými vyhlasovateľmi podujatia sú Nadácia Televízie Markíza, 
Nadácia Slovenskej sporiteľne a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 
Na súťaži participujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Literárny fond, Mesto Zvolen, Internetové kníhkupectvo martinus.sk, 
Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského, Regrutačná skupina Ozbrojených síl SR 
v Banskej Bystrici, Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 
Podpolianske osvetové stredisko a Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. 

Podujatie bolo súčasťou celoslovenských osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Zdroj: SITA

Školský časopis Gymoš ide na vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2015 v rámci XXIX. Štúrovho Zvolena.

17. - 18. apríla 2015 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen.

Program

17. apríla 2015, piatok

  • 12.30 hod. Otvorenie
  • 13.00 hod. Besedy o žurnalistike I. časť


– s: Denis Sopko, Rado Sosňák, Slečna Janka Bosáková, Branislav Boďo, Lenka Macejová, Michaela Ždiľová a Soňa ST.

18. apríla 2015, sobota


Víťazi Ota v kategórii najlepší grafici


Rozhovor pre RTVS a RÁDIO REGINA


Diplom, Zlaté Štúrovo pero

Od roku 1994 súťaž organizuje Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a úspešne koordinuje spoločný projekt Štúrovo pero. Jej hlavnými vyhlasovateľmi v roku 2013 sú: Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Televízia Markíza, Nadácia Slovenskej sporiteľne. Spoluorganizátormi sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Literárny fond, Matica slovenská, Mesto Zvolen, Internetové kníhkupectvo Martinus.sk, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenský syndikát novinárov, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Regrutačná skupina Banská Bystrica a Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen.

Vďaka finančnej, odbornej a organizačnej pomoci všetkých partnerov sa súťaž stala najprestížnejším podujatím pre stredoškolákov a vysokoškolákov v oblasti žurnalistiky na Slovensku.

Súťaž Štúrovo pero je každoročne vyhlasovaná pre štyri kategórie:

  • stredoškolské časopisy
  • vysokoškolské časopisy
  • novinárske príspevky stredoškolákov
  • novinárske príspevky vysokoškolákov

Počas 19. ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 1 000 študentov a cez 700 školských časopisov.

Podujatie v Roku Ľudovíta Štúra

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra
Životné osudy Ľudovíta Štúra a štúrovcov inšpirovali mnohých dramatikov a ich pôsobenie a tvorba sa stali predmetom záujmu divadelníkov.

VYDÁVAME ŠKOLSKÝ ČASOPIS

Metodická príručka (2005) na pomoc pri vydávaní školského časopisu na stredných a vysokých školách. Autor Andrej Tušer a kol. Druhé rozšírené vydanie (PDF 948 KiB).

Bardejov, 25. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 846

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2576 x