Kontakt

Spojená škola J. Henischa, Bardejov

Riaditeľom Spojenej školy Juraja Henischa a jej oboch organizačných zložiek (Gymnázium, SOŠ polytechnická), Slovenská 5, Bardejov je
Ing. Peter Dulenčin, PhD..

Predmetová komisia ELEKTRO
Predmetová komisia pre elektrotechnické predmety

Píšte alebo volajte

manažment školy

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin PhD. (ssjhbj@slovanet.sk)
☎ 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960

Zástupca riaditeľa pre TEV: PhDr. Elena Friedrichová
(efelen29@gmail.com)
Zástupca riaditeľa pre TEV: Ing. Ján Židzik
(zastupca@ssjh.sk)
Zástupca riaditeľa pre TEČ: Bc. Jozef Hudák
(ekonom@ssjhenischa-bj.vucpo.sk)
Zástupca pre PV: Ing. Jozef Petrus
(zastupcapv@ssjh.sk)
Faktúry: Marta Mihaľová
(ssjh.mihalova@gmail.com)


Vytvorené v ssjh