Dochádzkový systém školy

4. apríl

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Pre rodiča

Žiak sa pri vchode do budovy "pípne" a rodič vie, či je v škole. Rovnako pri odchode zo školy.
Viete, či dieťa prišlo bezpečne do školy a v zárodku vyriešite potenciálny problém so záškoláctvom alebo vtiahnutím do zlej partie.

Evidencia dochádzky

Prístupový systém umožňuje riadiť a sledovať príchody a odchody osôb. 
Tieto informácie o dochádzke 
sú automaticky zasielané na školskú stránku EduPage.

Po príchode žiaka/učiteľa do školy si žiak/učiteľ
nechá prečítať svoj "číp" na čítacom zariadení.

Rodič, po prihlásení na EduPage stránku, vidí štatistiku príchodov svojho žiaka za jednotlivé dni.


Evidencia dochádzky, príchod, odchod zo školy

Bardejov, 4. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 861

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2497 x