Trh práce, prebytok a nedostatok

8. apríl

Trh práce, prebytok a nedostatok študijných odborov a učebných odborov Zoznam študijných odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
a Zoznam študijných odborov a učebných odborov
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce


2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby,
2840 M biotechnológia a farmakológia,
3158 M styling a marketing,
3765 M technika a prevádzka dopravy,
3767 M dopravná akadémia,
3916 M životné prostredie,
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom,
4511 L záhradníctvo,
4556 K operátor lesnej techniky,
4569 H viazač – aranžér kvetín,
6292 N hospodárska informatika,
6314 N cestovný ruch,
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu,
6332 Q daňové služby,
6341 M škola podnikania,
6355 M služby v cestovnom ruchu,
6362 M kozmetička a vizážistka,
6403 L podnikanie v remeslách a službách,
6426 L vlasová kozmetika,
6444 K čašník, servírka,
6445 K kuchár,
6446 K kozmetik,
8221 M dizajn,
8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu,
8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo,
8259 M animovaná tvorba,
8261 M propagačná grafika,
8269 M tvorba nábytku a interiéru,
8295 M tvorba vitrážového skla a smaltu,
8501 L umeleckoremeselné práce,
8557 H umelecký stolár.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce


2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika,
2176 H mechanik banských prevádzok,
2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia,
2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika,
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika,
2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla,
2738 H 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov,
2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla,
2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky,
2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov,
2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla,
2860 K chemik operátor,
2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy,
2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov,
2963 H mlynár a cestovinár,
2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba,
2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
dňa 30 . marca 2015 pod číslom 2015-4442/15270:4-10E0.

https://www.minedu.sk/data/att/8011.pdf

Bardejov, 8. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 871

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1552 x