Nástenka: Máj

Spojená škola

Najnovšie príspevky alebo pripravované aktivity hľadajte dole na tejto stránke.

Gabriel Snak, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Gabriel Snak, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Gabriel Snak III.G

Zuzana Gaľanová, Lenka Kostová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Zuzana Gaľanová, Lenka Kostová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Zuzana Gaľanová a Lenka Kostová

Radovan Farkaš, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Radovan Farkaš, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Radovan Farkaš

René Lukáč, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

René Lukáč, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od René Lukáč

Krištof Šoltýs, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Krištof Šoltýs, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Krištof Šoltýs

Kristián Mihalčin, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Kristián Mihalčin, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Kristián Mihalčin

Natália Šimová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Natália Šimová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Natália Šimová

Kristína Pavlusová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Kristína Pavlusová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Kristína Pavlusová

Lívia Pavuková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Lívia Pavuková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Lívia Pavuková

Miriam Paľová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Miriam Paľová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Miriam Paľová

Simona Porubská, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Simona Porubská, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Simona Porubská

Janka Mišeková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Janka Mišeková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Janka Mišeková

Tatiana Šimcová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Tatiana Šimcová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Tatiana Šimcová

Dávid Surmik, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Dávid Surmik, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Dávid Surmik

Maja Petrašková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Maja Petrašková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Maja Petrašková

Frederika Urdová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Frederika Urdová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Frederika Urdová

Michaela Stachurová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Michaela Stachurová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Michaela Stachurová

Nikola Marcinová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Nikola Marcinová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Nikola Marcinová

Lenka Zuščiková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Lenka Zuščiková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Lenka Zuščiková

Juraj Andrejovský, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Juraj Andrejovský, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Juraj Andrejovský

Ema Vavreková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Ema Vavreková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Ema Vavreková

Jana Michalčinová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Jana Michalčinová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Jana Michalčinová

Veronika Šoltýsová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Veronika Šoltýsová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Veronika Šoltýsová

Silvia Skošníková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Silvia Skošníková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Silvia Skošníková

Michaela Bocková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Michaela Bocková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Michaela Bocková

Vladimíra Grocká, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Vladimíra Grocká, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Vladimíra Grocká

Viliam Hudák, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Viliam Hudák, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Viliam Hudák

Simona Tvardzíková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Simona Tvardzíková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Simona Tvardzíková

Miroslava Dinisová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Miroslava Dinisová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Miroslava Dinisová

Branislav Marušin, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Branislav Marušin, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Branislav Marušin

Klaudia Orlovská, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Klaudia Orlovská, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Klaudia Orlovská

Antónia Pavuková, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Antónia Pavuková, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Antónia Pavuková

Zuzana Gaľanová a Lenka Kostová, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Zuzana Gaľanová a Lenka Kostová, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Zuzana Gaľanová a Lenka Kostová

Róbert Paňko, Európske solárne dni 2012
2012-05-10

Róbert Paňko, Európske solárne dni 2012
Prezentácia od Róbert Paňko

Prestaň fajčiť, daj si jablko
2012-05-31

Prestaň fajčiť, daj si jablko
Svetový deň bez tabaku – 31. máj 2012

Zápis na strednú školu
2015-05-01

Zápis na strednú školu
Dalas Temperature, DT052015 - date, time, temperature.

Teplota v máji 2015
2015-05-01

Teplota v máji 2015
Dalas Temperature, DT052015 - date, time, temperature.

Gaudeamus Igitur 2015
2015-05-02

Gaudeamus Igitur 2015
Chlapci Spojenej školy J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov postúpili na Celoštátnu olympiádu stredoškolákov SR, ktorá sa koná 5.- 7. mája 2015 v Trnave.

Deň hasičov
2015-05-04

Deň hasičov
Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov.

Svetový deň hypertenzie - 17. máj
2015-05-09

Svetový deň hypertenzie - 17. máj
Na choroby spôsobené vysokým krvným tlakom celosvetovo ročne zomiera 7 miliónov ľudí. Kardiovaskulárne choroby sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe, zabíjajú viac

Prešovské noviny
2015-05-12

Prešovské noviny
Prichádzajú Prešovské noviny: Od 12. mája 2015 týždenník na 32 stranách aj pre okresy Bardejov a Svidník.

Medzinárodný deň mlieka - 15. máj
2015-05-15

Medzinárodný deň mlieka - 15. máj
Okrem bielkovín, mliečneho cukru, vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
2015-05-16

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Maturitné triedy IV.A, IV.B, IV.G, IV.H a II.N absolvujú poslednú časť maturitnej skúšky.

Sowie góry, Sovie hory
2015-05-17

Sowie góry, Sovie hory
Neďaleko česko-poľských hraníc sa rozprestierajú tajomné Sovie hory. Husté lesy, ukrývajú nejedno tajomstvo schované hlboko pod povrchom zeme.

Martin Kukučín
2015-05-17

Martin Kukučín
Pred 155 rokmi sa narodil spisovateľ Martin Kukučín. Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, sa narodil l7. mája l860 v Jasenovej na Orave.

Svetový deň darcov krvi
2015-05-18

Svetový deň darcov krvi
14. jún patrí každoročne Svetovému dňu darcov krvi. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí pravidelne dávajú životu ten najväčší dar.

Bavte sa s Horizon Go!
2015-05-19

Bavte sa s Horizon Go!
Televízne programy si ľahko môžete vychutnať na akomkoľvek pevnom, wifi alebo mobilnom pripojení k internetu (3G a 4G).

Napoleon Bonaparte
2015-05-21

Napoleon Bonaparte
Svoju prvú porážku zažil Napoleon I., keď sa mu 21. a 22. mája 1809, v bitke pri Asperne, nepodarilo prebojovať na ľavý breh Dunaja, aj vďaka slovenským vojakom.

Memorandum národa slovenského
2015-05-24

Memorandum národa slovenského
Uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska, jazyková požiadavka...

Charles Augustin de Coulomb
2015-05-24

Charles Augustin de Coulomb
Zdôvodnil teóriu elektrickej polarizácie, dokázal, že sa elektrické náboje kumulujú len na povrchu kovových vodičov, a v oblasti Zemského magnetizmu.

Medzinárodný deň detí
2015-05-24

Medzinárodný deň detí
V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša. Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952.

Premiérové európske hry v júni 2015
2015-05-24

Premiérové európske hry v júni 2015
Projekt Európskych hier 2015 je koncentrovaný s jednou výnimkou priamo na územie mesta Baku.

Fontana Fest Bardejov
2015-05-26

Fontana Fest Bardejov
Premiérová verejná akcia plná hudby s názvom Fontana Fest sa uskutoční 3. júna 2015 v Bardejove.

Tesla s autopilotom sa vždy opýta šoféra
2015-05-30

Tesla s autopilotom sa vždy opýta šoféra
Rozsah výhod autonómneho riadenia však bude podstatne menší.

Najnovší projekt spoločnosti Google sa snaží, aby boli smartphony bezpečnejšie
2015-05-30

Najnovší projekt spoločnosti Google sa snaží, aby boli smartphony bezpečnejšie
Vault karta je v podstate bezpečný počítač, ktorý chráni osobné údaje o majiteľovi telefónu.

Testovanie NÚCEM
2015-05-31

Testovanie NÚCEM
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM

Sviatok práce - 1. máj
2016-05-01

Sviatok práce - 1. máj
Centrom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. mája 40 000 štrajkujúcich.

Výročie úmrtia M. R. Štefánika
2016-05-04

Výročie úmrtia M. R. Štefánika
Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už neobjal živý. Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde sa jeho lietadlo pri Ivanke pri Dunaji zrazu zrúti

Zvuková karta do USBčka
2016-05-04

Zvuková karta do USBčka
Spoločnosť Creative Technology predstavila Sound BlasterX G1, zvukovú USB kartu o veľkosti palca. Predstavuje jednoduché a cenovo dostupné riešenie pre vylepšenie bežného zvukového vybaveni

Motokrosové šialenstvo
2016-05-04

Motokrosové šialenstvo
MXGP2 – The Official Motocross Videogame. Už samotný názov napovedá o čo v tejto hre pôjde. Veľa bahna, piesku, vôňa benzínu, kopec motoriek.

Crossy Road
2016-05-04

Crossy Road
Veľmi obľúbená a návyková hry Crossy Road dostala ďalší update, ktorý prináša podporu multiplayer hrania. Vïaka nej si túto hru môžžete vychutnať aj v kruhu priateľov.

Motorsport 6: Apex
2016-05-04

Motorsport 6: Apex
5. mája sa spustením beta testu Forza Motorsport 6: Apex začne písať nová kapitola série Forza Motorsport. Legendárna séria Forza totiž zažije svoj debut na počítačoch a to úplne bezpla

Sony chce vyrábať vlastné inteligentné šošovky
2016-05-04

Sony chce vyrábať vlastné inteligentné šošovky
Sony chce vyrábať vlastné inteligentné šošovky.

Deň hasičov: sviatok sv. Floriána
2016-05-04

Deň hasičov: sviatok sv. Floriána
Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov.

Absolvent strednej školy
2016-05-07

Absolvent strednej školy
Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra.

Deň víťazstva nad fašizmom - 8. máj
2016-05-08

Deň víťazstva nad fašizmom - 8. máj
Dňa 7. mája 1945 o 02.41 hod. bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši podpísaná kapitulácia Nemecka.

Aspire V17 Nitro
2016-05-11

Aspire V17 Nitro
Acer Aspire V17 Nitro Black Edition II je výborný notebook, ktorý sa výkonom približuje tým najlepším herným zariadeniam na trhu.

Pomôžte zmeniť náš príbeh, ďakujeme
2016-05-11

Pomôžte zmeniť náš príbeh, ďakujeme
Hlasujte v Tesco predajni za projekt č. 2 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov "Školské RÁDIO SŠJH"

Hra WATCH_DOGS 2 s novým protagonistom?
2016-05-11

Hra WATCH_DOGS 2 s novým protagonistom?
Prvý diel WATCH_DOGS vyšiel v roku 2014, pričom úplne nedokázal naplniť vysoké očakávania, ktoré tvorcovia nastolili skvelým oznamovacím trailerom. Zatiaľ nie je zrejmé, kedy hra Watch_

Poradovník prijímacích skúšok 2016, výsledky
2016-05-12

Poradovník prijímacích skúšok 2016, výsledky
Zoznam uchádzačov, zoradených na základe bodového hodnotenia podľa kritérií.

Deň matiek - 13. máj
2016-05-13

Deň matiek - 13. máj
Pre moju maminku posielam kvetinku, a ešte k tomu na tvár sladučkú pusinku.

Medzinárodný deň parkov 2016
2016-05-16

Medzinárodný deň parkov 2016
Existuje viac ako 90 podujatí v 22 krajinách, kde budete mať možnosť spoznať niektoré z tých najlepších organických a regionálnych chuťí prírody!

Svetový deň bez tabaku 2016: Pripravte sa na prostom balení
2016-05-16

Svetový deň bez tabaku 2016: Pripravte sa na prostom balení
Každý rok, 31. mája, WHO a partneri označiť Svetový deň bez tabaku (WNTD), upozorňovať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a obhajovať pre efektívne politiky k zníženiu sp

Maturity sú za rohom! Ako užitočne využiť akademický týždeň?
2016-05-16

Maturity sú za rohom! Ako užitočne využiť akademický týždeň?
Návod na ideálne učenie neexistuje, každý žiak má svoj systém a vie, čo uňho funguje.

Uterákový deň
2016-05-16

Uterákový deň
Čo je však ešte dôležitejšie, uterák má nevyčísliteľnú psychologickú hodnotu.

Projekt Školské RÁDIO SŠJH
2016-05-17

Projekt Školské RÁDIO SŠJH
Radosť zmeniť náš príbeh. Vy rozhodujete, Tesco pomáha.

Legendárna Nokia sa vracia
2016-05-22

Legendárna Nokia sa vracia
Do obchodov prídu nové smartfóny a tablety s Androidom

Escape from Tarkov stream
2016-05-22

Escape from Tarkov stream
V Rusku vzniká veľmi nádejne vyzerajúca FPS akcia Escape from Tarkov zameraná predovšetkým na multiplayer.

Takto si natrvalo vymažete účet na Facebooku
2016-05-22

Takto si natrvalo vymažete účet na Facebooku
Ako vymazať Facebook účet? Sociálne siete sa stali každodennou súčasťou našich životov.

Telekom predstavil hru Sea Hero Quest
2016-05-22

Telekom predstavil hru Sea Hero Quest
Hra Sea Hero Quest pomôže pri výskume demencie.

Uploading sketch to Arduino Pro Mini
2016-05-22

Uploading sketch to Arduino Pro Mini
Ako nahrať program do Iduino Pro Mini?

Najlepšie antivírusové programy pre Windows
2016-05-22

Najlepšie antivírusové programy pre Windows
Hra Sea Hero Quest pomôže pri výskume demencie.

Odštartovali ústne maturity! Stredoškolákom sa začal ťažký týždeň.
2016-05-23

Odštartovali ústne maturity! Stredoškolákom sa začal ťažký týždeň.
V piatok je posledný deň ústnych skúšok, maturita 2016.

Windows 10 Phone a dvojité poklepanie
2016-05-25

Windows 10 Phone a dvojité poklepanie
Prebúdzanie dvojitým poklepaním by čoskoro malo byť súčasťou mobilnej desiatky.

4K monitor od DELL
2016-05-25

4K monitor od DELL
Nový 4K monitor americkej spoločnosti Dell je však novinkou, ktorá si Vašú pozornosť jednoznačne zaslúži.

Spojenie horskej dráhy a virtuálnej reality
2016-05-25

Spojenie horskej dráhy a virtuálnej reality
Zážitok len pre silné žalúdky. Aj napriek tomu, že na horskej dráhe Dare Devil Dive poletíte rýchlosťou 120 km/h...

Prihlásenie sa do účtov bez potreby zadávania hesla
2016-05-25

Prihlásenie sa do účtov bez potreby zadávania hesla
Bezpečnostná novinka od Google príde ešte tento rok.

Google sa vyhol 9 miliardovej pokute.
2016-05-27

Google sa vyhol 9 miliardovej pokute.
Google vyhral v súdnom spore s Oracle. Oracle však s rozhodnutím spokojný nebol a údajne už teraz pripravuje ďalšie odvolanie.

Raspberry Pi 3 zrejme získa oficiálnu podporu AOSP
2016-05-28

Raspberry Pi 3 zrejme získa oficiálnu podporu AOSP
Raspberry Pi 3 zrejme získa oficiálnu podporu AOSP.

Bluetooth HC-05
2016-05-28

Bluetooth HC-05
Bluetooth module test, Arduino Mini Pro.

PN532 NFC RFID MODULE v3
2016-05-28

PN532 NFC RFID MODULE v3
Near field communication (NFC) is a set of standards for smart phones and similar devices to establish radio communication with each other by touching them together or bringing them into close proximi

NOVÉ PI ZERO, TERAZ S PRIDANÝM PORTOM PRE FOTOAPARÁT
2016-05-29

NOVÉ PI ZERO, TERAZ S PRIDANÝM PORTOM PRE FOTOAPARÁT
Fotiť s novým Pi modulom kamery v2 na zbrusu novom Pi Zero!

Rasperry PI, otáčanie kamery
2016-05-29

Rasperry PI, otáčanie kamery
Otočte PI kamerou doľava alebo doprava so službou cron.

Aplikácia FeedMe SSJH pre Android
2016-05-31

Aplikácia FeedMe SSJH pre Android
Do smartfónu si nainštalujte čítačku RSS kanálov Bardejov.

Fotovoltika s tepelným čerpadlom zvýší úsporu energie
2017-05-01

Fotovoltika s tepelným čerpadlom zvýší úsporu energie
Domácnosti môžu na nákup zariadení využíť dotačný program Nová zelená úsporám.

Teplota v Bardejove v máji 2017
2017-05-01

Teplota v Bardejove v máji 2017
Dalas Temperature, DT052017 - date, time, temperature. DS18S20 High-Precision 1-Wire Digital Thermometer.

Google a jeho cesta za čistú energiu
2017-05-01

Google a jeho cesta za čistú energiu
V roku 2010 spoločnosť Google prehlásila, že v roku 2017 budú jej prevádzky stoopercentne zásobované obnoviteľnými zdrojmi energie. Podarilo sa?

Teplota v Bardejove v máji 2018
2018-05-01

Teplota v Bardejove v máji 2018
Dalas Temperature, DT052018 - date, time, temperature. DS18S20 High-Precision 1-Wire Digital Thermometer.


Vytvorené v ssjh