10.11.2014 odovzdávanie cien v Žiline

11. november

Pro slavis 2014, 16. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov

PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline.

1. miesto získal časopis Gymoš, druhé Stretnutia a tretie Rozhľad.

10. novembra sa na slávnostnom odovzdávaní cien zúčastnili:
Lenka Macejová, Radovan Sosňák, Klaudia Hockicková, Mgr. Branislav Boďo a riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Ing. Peter Dulenčin, PhD..

Lenka Macejová

Lenka Macejová
Šéfredaktor časopisu Gymoš
Žilina je krásne mesto preto nás o to viac teší prvenstvo. A keď sa ešte spojí skvelý kolektív, nejde, aby boli pocity iné než výborné.

Lenka Macejová

Klaudia Hockicková

Klaudia Hockicková
Redaktorka časopisu Gymoš
V Žiline bolo super, boli sme skvelá partia a som rada, že náš časopis vyhral prvé miesto.

Klaudia Hockicková

Radovan Sosňák

Radovan Sosňák
Grafický editor časopisu Gymoš
Keďže som na takejto súťaži bol prvýkrát, nevedel som čo čakať. Prekvapil ma priebeh, ale stálo to za to.

Radoslav Sosňák

Foto

Diplom, 1. miesto v celoslovenskej súťaži

Video, preberanie ceny

Bardejov, 11. novembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 764

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x