Deň Ústavy Slovenskej republiky

1. september

Deň Ústavy SR

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z 20. októbra 1993, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1994, sa ustanovil 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky.

Čo je Ústava?

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Dokument vznikol v záujme presadzovania práv príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho vôľu.

Ústava SR, PDF

Bardejov, 22. júna 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 541

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2864 x