Triednictvo v šk. roku 2014/2015

Triedy v školskom roku 2014/15.

SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

TRIEDA TR. UČITEĽ KÓD ODBORU NÁZOV ODBORU
I.A [1] Mgr. Luptáková 2411 K
3658 K
mechanik nastavovač
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
I.B [1] Ing. Žofčínová 2697 K mechanik elektrotechnik
I.C [2] Ing. arch. Klimeková 3678 H
3668 H
inštalatér
montér suchých stavieb
I.D [2] Mgr. Reviľák 2487 H autoopravár
I.E [1] Mgr. Muzeláková 2682 K mechanik počítačových sietí
I.N [3] RNDr. Sobek 3757 L
3659 L
dopravná prevádzka
stavebníctvo
II.A [1] Ing. Gernátová 2411 K
2682 K
mechanik nastavovač
mechanik počítačových sietí
II.B [1] Mgr. Gerberyová 2697 K mechanik elektrotechnik
II.C [2] Ing. Bialobok 3678 H inštalatér
II.D [2] Mgr. Homza PhD. 2487 H 01 autoopravár mechanik
II.E [1] Mgr. Vaverčáková 3658 K mechanik stavebnointalačných zariadení
II.N [3] Ing. Kostár 2414K
3659 L
strojárstvo podnikanie a služby
stavebníctvo
III.A [1] Ing. Petrek 2411 K
2682 K
mechanik nastavovač
mechanik počitačových sietí
III.B [1]
Ing. Haluška
2697 K mechanik elektrotechnik
III.C [2] Mgr. Blažejčík 3668 H
3678 H
montér suchých stavieb
inštalatér
III.D [2] Mgr. Boruv 2487 H 01
2487 H 02
autoopravár mechanik
autoopravár elektrikár
IV.A [1]
Mgr. Boďo
2411 K
2697 K
mechanik nastavovač
mechanik elektrotechnik
IV.B [1] Mgr. Hřibová 2682 K mechanik počítačových sietí
[1]Študijný odbor, 4. ročný odbor
[2]Učebný odbor, 3. ročný odbor
[3]Nadstavba, 2. ročný odbor

Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

TRIEDA TR. UČITEĽ KÓD ODBORU NÁZOV ODBORU
I.G Mgr. Bednár 7902 J Gymnázium
I.H Mgr. Drotárová 7902 J Gymnázium
II.G Mgr. Homzová 7902 J Gymnázium
II.H Mgr. Vagaský 7902 J Gymnázium
III.G Mgr. Martiček 7902 J Gymnázium
III.H Mgr. Michalčinová 7902 J Gymnázium
IV.G Mgr. Paulovská 7902 J Gymnázium
IV.H Mgr. Pavlišin 7902 J Gymnázium
Bardejov, 6. septembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 743

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x