Sviatok sedembolestnej Panny Márie

15. september

Sedembolestná Panna Mária je patrónka celého Slovenska, všetkých nás. Detí, mladých, starých, mužov či žien, veriacich, ale aj neveriacich, bohatých, ale aj chudobných. Ona je naša Matka všetkých s veľkým srdcom, a preto nerobí rozdiely.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si celé Slovensko a Katolícka cirkev pripomína každý rok 15. septembra.

Sedembolestná Panna Mária

Medzi sedem bolestí Panny Márie patrí:

  1. proroctvo Simeona v chráme
  2. útek do Egypta
  3. strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ježišovo ukrižovanie a smrť
  6. Ježišovo snímanie z kríža
  7. pohreb Ježiša

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.
Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa začal sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panne Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.

Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor.

Bardejov, 13. september 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 744

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2282 x