Prijímacie skúšky

22. október

priemery znánok

Priemery pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/16 na GYMNÁZIUM a SOŠ polytechnickú

n i e   s ú v súlade
s čl. 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 13 ods. 2 písm. b) Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a čl. 28 ods. 1 písm. b) Dohovoru o právach dieťaťa, ako aj s čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Po starom

Takže prijímacie skúšky po starom.

Bardejov, 22. október 2014 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD.)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 754

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x