Sviatok všetkých svätých

1. november

Mestský cintorín Bardejov

Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých, ktorý je prikázaným sviatkom a 2. novembra Deň pamiatky všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Obidva tieto dni charakterizujú spomienky na tých, čo už nie sú medzi nami, návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch zosnulých a ich zdobenie kvetmi. Od roku 1994 je 1. november v Slovenskej republike dňom pracovného pokoja.

Mestský cintorín Bardejov

Cirkev a veriaci si 1. novembra spomínajú a modlia sa za všetkých svätých, ale aj za našich predkov, ktorí neboli vyhlásení za svätých, ale žili statočným životom a vedeli sa obetovať pre iných. Modlia sa aj za všetkých zosnulých. Cirkev oddávna spája s týmto sviatkom nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti a nie smútku. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť podľa cirkvi zmyslom Slávnosti všetkých svätých.

Mestský cintorín Bardejov

Okrem sv. omší v kostoloch sa 1. novembra konajú omše a pobožnosti za zosnulých aj na viacerých cintorínoch. Napríklad, na cintoríne v bratislavskom Slávičom údolí býva popoludní omša alebo pobožnosť, ktorú obvykle pripravujú františkáni. Pobožnosti sa konajú na sviatok Všetkých svätých aj na Martinskom či Ružinovskom cintoríne a ďalších miestach. V Krematóriu v Bratislave je tradíciou v tento sviatok spomienka na zosnulých s pásmom slova a hudby pre verejnosť.

Mestský cintorín Bardejov
Mestský cintorín v Bardejove

Sviatok Všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých Bohov, tzv. Panteón a zasvätil ho Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Neskôr pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie tohto sviatku z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.

Mestský cintorín Bardejov
Mestský cintorín v Bardejove

Pamiatka zosnulých

2. november

Na sviatok Všetkých svätých nadväzuje 2. novembra deň Pamiatky zosnulých. V roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra večer vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť veľkú zádušnú omšu. Tento zvyk sa postupne rozšíril v celej západnej cirkvi. Na znak nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva sa na cintorínoch zapaľujú sviečky. V 13. storočí sa tento zvyk udomácnil v Španielsku, Portugalsku a v Latinskej Amerike. Najmä po tom, čo sa v 14. storočí začal sláviť aj v Ríme, sa tento sviatok rozšíril v celej cirkvi.

Bardejov, 26. október 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 76

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2799 x