Komunálne voľby 2014

15. november

Bardejov, čas: od 7.00 do 20.00 hodiny

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

V Bardejove bude o post primátora mesta súperiť súčasný primátor Boris Hanuščak s dvomi nezávislými kandidátmi.

Kandidáti na post primátora mesta Bardejov 2014

V komunálnych voľbách sa bude v Bardejove o 23 poslaneckých mandátov v mestskom zastupiteľstve uchádzať 101 kandidátov, z toho 21 nezávislých. Na primátora mesta sú kandidáti traja. Dvaja nezávislí, podnikateľ Ján Kukulský a riaditeľ cirkevnej školy Martin Šmiľňák. Tretím je súčasný primátor Bardejova, kandidát strany Smer, Boris Hanuščak.

Boris Hanuščak

Boris Hanuščak
Súčasný primátor mesta Bardejov.
V Bardejove sme spoločne urobili veľa zmien a je za nami veľký kus práce. Ešte mnoho je toho pred nami. Bol som primátorom, keď sa tieto zmeny začali a rád by som v tejto práci
v prospech všetkých Bardejovčanov a ich rodín pokračoval.

Boris Hanuščak

Ján Kukulský

Ján Kukulský
Verejný činiteľ
Kandidatúrou chcem povzbudiť ľudí, ktorí sa v živote nespoliehajú na iných, aby sme sformovali svoje rady a hľadali cestu ako Bardejovu vrátiť jeho dušu.

Ján Kukulský

Martin Šmiľnák

Martin Šmilňák
Riaditeľ, Cirkevná spojená škola
Mám v úmysle obklopiť sa tými najšikovnejšími, aby sme do mesta pritiahli viac práce, turizmum otvorenosti, čestnosti, viac života.

Martin Šmiľnák

Informácia pre voliča

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

 • Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
 • Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.
 • V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).
 • Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 4
Kandidáti:

 1. Ladislav Arendáč, Ing., 53 r., živnostník, Bardejov, Komenského 556/7, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Miroslav Bejda, 51 r., technik, Bardejov, Komenského 558/17, SMER - sociálna demokracia
 3. Milan Benka, Ing., 43 r., daňový poradca, Bardejov, Ťačevská 3315/40, NOVA
 4. Ján Cingeľ, Ing., 57 r., technik, Bardejov, Komenského 566/27, SMER - sociálna demokracia
 5. Bohuš Čepiga, PhDr., 41 r., zdravotnícko-sociálny pracovník, Bardejov, Komenského 556/7, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 6. Michal Hanko, Bc., 32 r., poradca klienta zdravotnej poisťovne, Bardejov, Bezručova 607/27, nezávislý kandidát
 7. Marcel Chyra, 42 r., zdrav. záchranár, Bardejov, Ťačevská 600/3, nezávislý kandidát
 8. Ján Kovalič, Mgr., 28 r., právnik, Bardejov, Komenského 558/16, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 9. Slavomír Krok, Mgr., 39 r., učiteľ, Bardejov, Ťačevská 610/23, nezávislý kandidát
 10. Adriana Luptáková, Mgr., 35 r., učiteľka, Bardejov, Ťačevská 604/12, Strana demokratického Slovenska
 11. Ján Maník, PhDr., PaedDr., PhD., 38 r., štátny zamestnanec, Bardejov, Bezručova 607/28, SIEŤ
 12. Patrik Mihaľ, MUDr., 40 r., lekár, Bardejov, Mihaľov 3814/54, NOVA
 13. Tomáš Molčan, Mgr., 28 r., technik, Bardejov, Komenského 557/10, nezávislý kandidát
 14. Peter Petruš, Ing., 51 r., zdravotnícky manažér, Bardejov, Bezručova 537/2, nezávislý kandidát
 15. Viliam Potanovič, Ing., 53 r., riaditeľ, Bardejov, Mikulovská 1574/14, SMER - sociálna demokracia
 16. Marián Šalamon, Ing., 63 r., dôchodca, Bardejov, Komenského 564/25, Strana demokratického Slovenska
 17. Marcel Tribus, RNDr., 63 r., riaditeľ gymnázia, Bardejov, Bezručova 545/12, SMER - sociálna demokracia
 18. Miroslav Valenga, 51 r., technik, Bardejov, Ťačevská 1573/30, Komunistická strana Slovenska
 19. Zuzana Vrábelová, 62 r., učiteľka, Bardejov, Sv. Jakuba 520/30, Strana občianskej ľavice

Volebný obvod č. 2

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5
Kandidáti:

 1. Žaneta Biľová, Mgr., 38 r., učiteľka, Bardejov, Ťačevská 610/23, NOVA
 2. Peter Blažejčík, Mgr., 37 r., učiteľ, Bardejov, Gorkého 573/1, nezávislý kandidát
 3. František Gerčák, PaedDr. ThDr., Ing., PhD., 53 r., pedagóg, Bardejov, Komenského 559/20, SIEŤ
 4. Jozef Halecký, MUDr., 64 r., kardiológ, Bardejov, Ťačevská 610/23, SMER - sociálna demokracia
 5. Andrej Havrilla, MUDr., 57 r., lekár, Bardejov, Wolkerova 589/4, SMER - sociálna demokracia
 6. Ján Hübler, 82 r., dôchodca, Bardejov, Gorlická 585/11, PRIAMA DEMOKRACIA
 7. Slavomír Hudák, 48 r., kostolník, Bardejov, Ťačevská 611/24, Kresťanskodemokratické hnutie
 8. Eva Hudáková, JUDr., 59 r., advokát, Bardejov, Komenského 561/22, nezávislý kandidát
 9. Peter Kosár, Ing., 49 r., výsl. dôchodca, Bardejov, Gorlická 586/14, Komunistická strana Slovenska
 10. Eva Kučová, Mgr., 68 r., pedagóg, Bardejov, Moyzesova 582/10, SMER - sociálna demokracia
 11. Ján Pecuch, Ing., 47 r., živnostník, Bardejov, Jiráskova 552/22, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Zuzana Skurková, 53 r., učiteľka, Bardejov, Partizánska 1247/3, PRIAMA DEMOKRACIA
 13. Erik Sokoli, Mgr., 37 r., sociálny pracovník, Bardejov, Komenského 568/35, SMER - sociálna demokracia
 14. Andrej Sova, Mgr., 51 r., živnostník, Bardejov, Komenského 560/21, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 15. Ľuboš Sudimák, Mgr., 37 r., vyšetrovateľ PZ, Bardejov, Sázavského 596/11, nezávislý kandidát
 16. Stanislav Ševčík, Ing., 42 r., technik, Bardejov, Komenského 569/45, SMER - sociálna demokracia
 17. Jozef Tomov, Ing., 39 r., manažér, Bardejov, Bezručova 607/25, Strana občianskej ľavice
 18. Ondrej Žinčák, Mgr., 37 r., pedagóg, Bardejov, Gorlická 585/10, Strana demokratického Slovenska

Volebný obvod č. 3

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
Kandidáti:

 1. Anton Blajsko, PaedDr., 59 r., pedagóg, Bardejov, Pod papierňou 1486/37, SMER - sociálna demokracia
 2. Anton Duchnovský, PhDr., 38 r., zamestnanec administr. pracovník, Bardejov, Pod papierňou 1467/66, nezávislý kandidát
 3. Jaroslav Džunda, PhDr., 62 r., psychológ, Bardejov, Pod papierňou 1496/43, SIEŤ
 4. Anna Holtmanová, Mgr., 59 r., odborný pracovník - Š. M., Bardejov, Pod papierňou 1289/8, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Ján Jakub, Ing., 59 r., manažér poisťovne, Bardejov, Pod papierňou 1496/42, nezávislý kandidát
 6. František Pivovarník, 31 r., admnistratívny pracovník, Bardejov, Pod papierňou 1466/55, NOVA
 7. Július Zbyňovský, MUDr., 59 r., lekár, Bardejov, Pod papierňou 1467/67, SMER - sociálna demokracia

Volebný obvod č. 4

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 4
Kandidáti:

 1. Viliam Antony, Ing., 59 r., energetik, Bardejov, Kpt. Nálepku 375/12, nezávislý kandidát
 2. Juraj Bochňa, Mgr. art., 34 r., riaditeľ HOS Bardejov, Bardejov, Dlhý rad 1596/24, nezávislý kandidát
 3. Dušan Eštvanik, 67 r., dôchodca, Bardejov, Nábrežná 863/19, SMER - sociálna demokracia
 4. Ján Fotta, MUDr., 60 r., lekár, Bardejov, Dlhý rad 1596/25, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Milan Hrtan, 46 r., živnostník, Bardejov, Nábrežná 863/20, PRIAMA DEMOKRACIA
 6. Peter Labanc, 29 r., podnikateľ, Bardejov, Nábrežná 859/11, NOVA
 7. Miroslav Lakata, Ing. arch., 41 r., architekt, Bardejov, Dlhý rad 1560/2, nezávislý kandidát
 8. Marek Mikulca, Ing., 48 r., ekonóm, Bardejov, B. S. Timravy 877/4, PRIAMA DEMOKRACIA
 9. Marta Mochnacká, Bc., 50 r., novinárka, Bardejov, Slovenská 1538/10, nezávislý kandidát
 10. Miroslav Mydlo, 53 r., majster, Bardejov, Nábrežná 856/4, Strana občianskej ľavice
 11. Ingrida Oreničová, Ing., 29 r., lesná inžinierka, Bardejov, Nábrežná 854/1, NOVA
 12. Martin Papirek, MUDr., 46 r., lekár, Bardejov, Štefánikova 719/51, SMER - sociálna demokracia
 13. Anna Petričová, Mgr., 72 r., pedagóg, Bardejov, Nábrežná 965/26, SMER - sociálna demokracia
 14. Milan Pilip, Mgr., 34 r., štátny zamestnanec, Bardejov, Fučíkova 965/23, nezávislý kandidát
 15. Mário Popovič, PhDr., 33 r., manažér, Bardejov, Dlhý rad 1560/2, Slovenská národná strana
 16. Peter Prokopovič, MUDr., 59 r., lekár, Bardejov, B. S. Timravy 882/9, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 17. Vladimír Savčinský, RNDr., 51 r., zástupca riaditeľa gymnázia, Bardejov, Na hradbách 3681/1, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 18. Jana Skalová, MVDr., MHA, 52 r., verejný zdravotník - hygienik, Bardejov, Nábrežná 856/3, SIEŤ
 19. Miloš Sobek, Mgr., 28 r., právnik, Bardejov, B. S. Timravy 888/15, nezávislý kandidát
 20. Alexander Šoth, Ing., 27 r., asistent poslanca NR SR, Bardejov, Pod papierňou 1465/34, SMER - sociálna demokracia
 21. Marcela Železná, Mgr., 35 r., zdravotná sestra, Bardejov, Dlhý rad 1595/21, Strana demokratického Slovenska

Volebný obvod č. 5

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
Kandidáti:

 1. Ľubomír Dudinský, JUDr., 59 r., soc. pracovník, Bardejov, Pod Šibeňou horou 2795/63, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 2. Helena Gmitterová, Mgr., 46 r., samostatný radca, Bardejov, Pod Šibeňou horou 3749/77, SMER - sociálna demokracia
 3. Tibor Holtman, 50 r., technický pracovník, Bardejov, Radničné námestie 46/46, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 4. Andrej Hudák, 30 r., živnostník, Bardejov, Bardejovská Zábava 1943/86, SIEŤ
 5. Martin Jutka, Bc., 33 r., sociálny pracovník, Bardejov, Pod lipkou 2627/24, SMER - sociálna demokracia
 6. Anna Litavcová, Mgr., 45 r., podnikateľ, Bardejov, Bardejovská Zábava 3436/14, nezávislý kandidát
 7. Dušan Molčan, 49 r., SZČO, Bardejov, Pod lipkou 287/6, nezávislý kandidát
 8. Martin Šmilňák, Mgr., 41 r., riaditeľ školy, Bardejov, Gróner 1224/41, nezávislý kandidát
 9. Marián Štefančin, Ing., 34 r., podnikateľ, Bardejov, Pod Šibeňou horou 1633/41, NOVA
 10. Svätoslav Vaško, JUDr., 36 r., advokát, Bardejov, Kláštorská 130/12, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 6

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
Kandidáti:

 1. Miloš Dvorský, Ing., 41 r., manažér logistiky, Bardejov, Janka Matušku 1525/13, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 2. Štefan Eller, Ing., 64 r., ekonóm, Bardejov, Tehelná 3698/112, SMER - sociálna demokracia
 3. Dominik Jusko, Bc., 22 r., študent, Bardejov, Pod Vinbargom 1010/1, Kresťanskodemokratické hnutie
 4. Jozef Kuchta, Ing., PhD., 53 r., krajinný inžinier, Bardejov, Sama Chalupku 2753/6, SMER - sociálna demokracia
 5. Ján Kukulský, 37 r., podnikateľ, Bardejov, Kukorelliho 1107/12, nezávislý kandidát
 6. Maroš Micenko, Ing., 38 r., manažér, Bardejov, Janka Matušku 1074/11, NOVA
 7. Ján Prokop, Ing., 48 r., obchodný zástupca, Bardejov, Kukorelliho 3565/67, SIEŤ

Volebný obvod č. 7

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 4
Kandidáti:

 1. Ľubomír Baláž, 31 r., referent, Bardejov, Radničné námestie 35/35, NOVA
 2. Kamil Čikoš-Pavličko, 30 r., podnikateľ, Bardejov, Andreja Svianteka 1626/2, NOVA
 3. Marián Grobár, 28 r., prevádzkar, Bardejov, Laca Novomeského 2629/9, nezávislý kandidát
 4. Anna Havrilová, 59 r., vedúca práčovne, Bardejov, J. Grešáka 3558/25, PRIAMA DEMOKRACIA
 5. Juraj Holtman, MUDr., 56 r., lekár, Bardejov, Andreja Svianteka 1626/1, SIEŤ
 6. Igor Chamila, MUDr., 47 r., lekár, Bardejov, Nový sad 930/17, SMER - sociálna demokracia
 7. Cyprián Jurčišin, Mgr., 38 r., zástupca vedúceho pošty, Bardejov, J. Grešáka 3558/26, SMER - sociálna demokracia
 8. Milan Kapec, 50 r., stavebný technik, Bardejov, J. Grešáka 2719/5, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 9. Jozef Kukulský, 44 r., futbalový tréner, Bardejov, Nám.arm.gen.L.Svobodu 2651/6, SMER - sociálna demokracia
 10. Veronika Marková, Mgr., 55 r., učiteľka, Bardejov, Andreja Svianteka 2540/9, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Jozef Pasternák, 54 r., technik, Bardejov, Andreja Svianteka 2548/15, SMER - sociálna demokracia Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 4
 12. Ingrid Petnuchová, Ing., 39 r., ekonóm, pedagóg, Bardejov, Andreja Svianteka 1646/26, SIEŤ
 13. Štefan Prokop, 52 r., obrábač kovov, Bardejov, Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/9, Kresťanskodemokratické hnutie
 14. František Tkáč, Mgr., 50 r., ergoterapeut, Bardejov, Jána Švermu 2624/7, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 8

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1
Kandidáti:

 1. Ferdinand Exner, Ing., 53 r., projektový manažér, Bardejov, Chmelník 2443/13, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Stanislav Jurčišin, Ing., 61 r., technik, Bardejov, Minerálna 2243/29, SMER - sociálna demokracia

Volebný obvod č. 9

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1
Kandidáti:

 1. Jozef Andrejuv, Ing., 57 r., stavebný inžinier, Bardejov, Potočná 1791/22, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 2. Pavol Goriščák, Mgr., 32 r., podnikateľ, právnik, Bardejov, Lipová 2878/16, Slovenská národná strana
 3. Emil Harbaľ, 49 r., technik, Bardejov, Kvetinová 1720/4, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

PDF: ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva

Výsledky volieb, 16. november 2014

DEFINITÍVNE VÝSLEDKY VOLIEB.

Primátor mesta Bardejov

P. čísloMeno a priezviskoPočet hlasov
1. BORIS HANUŠČAK 6 168
2. Martin Šmilňák 4 310
3. Ján Kukulský 416

http://www.hanuscak2014.sk/

Primátor mesta Bardejov Mudr. Boris Hanuščak

Mesto Bardejov, mestské zastupiteľstvo

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov

P. čísloMeno a priezviskoPočet hlasov
1. Andrej Havrilla 919
2. Žaneta Biľová 618
3. Slavomír Hudák 611
4. Eva Hudáková 593
5. Eva Kučová 581
6. Juraj Bochňa 547
7. Jozef Kukulský 522
8. Peter Petruš 519
9. Patrik Mihaľ 494
10. František Tkáč 477
11. Veronika Marková 438
12. Jozef Pasternák 423
13. Jozef Kuchta 410
14. Marcel Tribus 406
15. Ján Fotta 398
16. Slavomír Krok 394
17. Martin Šmilňák 382
18. Andrej Hudák 349
19. Stanislav Jurčišin 334
20. Milan Pilip 310
21. Vladimír Savčinský 308
22. Jozef Andrejuv 291
23. Miloš Dvorský 286
24. Július Zbyňovský 262
25. Ján Jakub 232

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov

Obvod č.Por. čísloMeno a priezviskoPočet platných hlasov
11 Miroslav Bejda SMER-SD 148 389
12 Ján Maník, PhDr., PaedDr., PhD. SIEŤ 143 283
13 Michal Hanko, Bc. Nezávislý kandidát 265
14 Ján Cingeľ, Ing. SMER-SD 148 262
15 Ladislav Arendáč, Ing. KDH 118 247
16 Bohuš Čepiga, PhDr. SDKÚ-DS 145 235
17 Viliam Potanovič, Ing. SMER-SD 148 223
18 Milan Benka, Ing. NOVA 130 220
19 Ján Kovalič, Mgr. SDKÚ-DS 145 188
110 Tomáš Molčan, Mgr. Nezávislý kandidát 145
111 Marcel Chyra Nezávislý kandidát 142
112 Adriana Luptáková, Mgr. SDS 149 115
113 Zuzana Vrábelová SOĽ 155 97
114 Miroslav Valenga KSS 114 75
115 Marián Šalamon, Ing. SDS 149 60
21 Jozef Halecký, MUDr. SMER-SD 148 573
22 Ján Pecuch, Ing. KDH 118 493
23 Peter Blažejčík, Mgr. Nezávislý kandidát 451
24 Stanislav Ševčík, Ing. SMER-SD 148 435
25 František Gerčák, PaedDr. ThDr., Ing.,PhD. SIEŤ 143 398
26 Erik Sokoli, Mgr. SMER-SD 148 364
27 Ľuboš Sudimák, Mgr. Nezávislý kandidát 327
28 Ondrej Žinčák, Mgr. SDS 149 275
29 Zuzana Skurková PD 139 139
210 Andrej Sova, Mgr. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 138 126
211 Jozef Tomov, Ing. SOĽ 155 87
212 Peter Kosár, Ing. KSS 114 81
213 Ján Hübler PD 139 62
3 1 Anton Duchnovský, PhDr. Nezávislý kandidát 194
3 2 František Pivovarník NOVA 130 176
3 3 Anton Blajsko, PaedDr. SMER-SD 148 167
3 4 Jaroslav Džunda, PhDr. SIEŤ 143 157
3 5 Anna Holtmanová, Mgr. KDH 118 125
4 1 Peter Prokopovič, MUDr. SDKÚ-DS 145 305
4 2 Jana Skalová, MVDr., MHA SIEŤ 143 299
4 3 Alexander Šoth, Ing. SMER-SD 148 277
4 4 Martin Papirek, MUDr. SMER-SD 148 274
4 5 Viliam Antony, Ing. Nezávislý kandidát 233
4 6 Marta Mochnacká, Bc. Nezávislý kandidát 229
4 7 Anna Petričová, Mgr. SMER-SD 148 220
4 8 Ingrida Oreničová, Ing. NOVA 130 194
4 9 Peter Labanc NOVA 130 193
4 10 Dušan Eštvanik SMER-SD 148 187
4 11 Miroslav Lakata, Ing. arch. Nezávislý kandidát 173
4 12 Mário Popovič, PhDr. SNS 147 111
4 13 Miloš Sobek, Mgr. Nezávislý kandidát 103
4 14 Miroslav Mydlo SOĽ 155 102
4 15 Marcela Železná, Mgr. SDS 149 61
4 16 Marek Mikulca, Ing. PD 139 56
4 17 Milan Hrtan PD 139 20
5 1 Helena Gmitterová, Mgr. SMER-SD 148 294
5 2 Martin Jutka, Bc. SMER-SD 148 254
5 3 Marián Štefančin, Ing. NOVA 130 202
5 4 Tibor Holtman SDKÚ-DS 145 153
5 5 Dušan Molčan Nezávislý kandidát 149
5 6 Anna Litavcová, Mgr. Nezávislý kandidát 135
5 7 Svätoslav Vaško, JUDr. SNS 147 68
6 1 Štefan Eller, Ing. SMER-SD 148 226
6 2 Maroš Micenko, Ing. NOVA 130 201
6 3 Dominik Jusko, Bc. KDH 118 154
6 4 Ján Kukulský Nezávislý kandidát 131
6 5 Ján Prokop, Ing. SIEŤ 143 104
7 1 Ingrid Petnuchová, Ing. SIEŤ 143 364
7 2 Marián Grobár Nezávislý kandidát 361
7 3 Milan Kapec SDKÚ-DS 145 346
7 4 Kamil Čikoš-Pavličko NOVA 130 337
7 5 Ľubomír Baláž NOVA 130 291
7 6 Igor Chamila, MUDr. SMER-SD 148 278
7 7 Juraj Holtman, MUDr. SIEŤ 143 270
7 8 Štefan Prokop KDH 118 247
7 9 Cyprián Jurčišin, Mgr. SMER-SD 148 239
7 10 Anna Havrilová PD 139 154
8 1 Ferdinand Exner, Ing. KDH 118 334
9 1 Pavol Goriščák, Mgr. SNS 147 210
9 2 Emil Harbaľ PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 138 102

ZDROJ: http://www.bardejov.sk/mesto/

Zoznam zvolených starostov a primátorov podľa obcí, miest a mestských častí

Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR

http://www.volbysr.sk/oso2014/sk/tab13.html, Prešovský kraj, obvod Bardejov

Obec, mesto, mestská časť Meno a Priezvisko Skratka politického subjektu
Abrahámovce Ján Novotný NEKA
Andrejová Milana Gerženiová SDKÚ-DS
Bardejov Boris Hanuščak SMER-SD
Bartošovce Václav Hudák KDH, NOVA
Becherov Jozef Gmiterko NÁŠ KRAJ
Beloveža Peter Mikula NÁŠ KRAJ
Bogliarka Jozef Pavličko SMER-SD
Brezov Jozef Kristiňák KDH
Brezovka Peter Bučko SIEŤ
Buclovany Miroslav Sabol NEKA
Cigeľka Ľudovít Kravec SMER-SD, SDKÚ-DS
Dubinné Milan Hudák NEKA
Frička Jozef Kačurik PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Fričkovce Matej Straka SMER-SD
Gaboltov Martin Ceľuch KDH, SIEŤ
Gerlachov Ondrej Ševcov SMER-SD
Hankovce Ján Grega-Jakub NEKA
Harhaj Anna Uhrinová KDH
Hažlín František Olah SMER-SD
Hertník Jozef Semanek NOVA, SNS
Hervartov Miroslav Mackanič NEKA
Hrabovec Vladislav Juskuv SMER-SD
Hrabské Ján Kolcun NEKA
Hutka Anna Carachová SMER-SD
Chmeľová Ján Železný SMER-SD
Janovce Ľubomír Kundrát KDH
Jedlinka Anna Guzyová SMER-SD
Kľušov Jozef Valko NEKA
Kobyly Jozef Šoltys SMER-SD
Kochanovce Jana Lazoriková SMER-SD
Komárov Jozef Bednár SMER-SD, KDH, NOVA
Koprivnica Peter Krupa KDH, SMER-SD
Kožany Peter Rajnič NEKA
Krivé Ján Steranka SMER-SD
Kríže Oľga Dutková SMER-SD
Kružlov Jozef Kmec SMER-SD, KDH
Kučín Vincent Breznický KDH
Kurima Ján Bartoš KDH
Kurov Mária Špirková SMER-SD
Lascov Vladimír Kostár SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ
Lenartov Jana Bľandová SMER-SD
Lipová Dušan Čura SMER-SD
Livov Jaroslav Stracenský SMER-SD
Livovská Huta Helena Frandoferová KDH
Lopúchov František Palko KDH, SMER-SD
Lukavica Andrej Kotuľa NEKA
Lukov Jozefína Kramárová SMER-SD
Malcov Stanislav Gernát NÁŠ KRAJ
Marhaň Jozef Kuziak KDH
Mikulášová Peter Rusiňák SMER-SD
Mokroluh Marián Beňa NOVA
Nemcovce Ján Paľa NOVA
Nižná Polianka Ján Cundra SDKÚ-DS
Nižná Voľa Marcel Kaščák SMER-SD
Nižný Tvarožec Dana Karnišová SDKÚ-DS, SIEŤ
Oľšavce Slavomír Havír SMER-SD
Ortuťová Ján Čisár NEKA
Osikov Stanislav Biroš SDKÚ-DS
Petrová Anna Hrúzová SMER-SD
Poliakovce Jaroslav Tvardzik SDKÚ-DS
Porúbka Milan Staš NEKA
Raslavice Marek Rakoš SMER-SD, NOVA
Regetovka Dárius Kuruc SMER-SD
Rešov Helena Jamroškovičová KDH, SIEŤ, NOVA, SOĽ
Richvald Zuzana Germanová NEKA
Rokytov Ľubomír Pangrác-Piter SMER-SD
Smilno Vladimír Baran SIEŤ
Snakov Ján Bijalko SMER-SD
Stebnícka Huta Gabriel Šiba SMER-SD
Stebník Štefan Kučečka SMER-SD
Stuľany Hedviga Billá KDH, SMER-SD
Sveržov Pavol Ceľuch NEKA
Šarišské Čierne Andrej Buvalič NÁŠ KRAJ
Šašová Jozef Vargovčik SMER-SD
Šiba Stanislav Balaž SMER-SD
Tarnov Anna Kuľková NEKA
Tročany František Čulák NEKA
Vaniškovce Marcel Kvokačka SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH
Varadka Sylvia Chudíková NÁŠ KRAJ
Vyšná Polianka Ľuboš Špik SDKÚ-DS
Vyšná Voľa Ján Evin NEKA
Vyšný Kručov Emília Novotná SMER-SD
Vyšný Tvarožec Jozef Balaščák SMER-SD
Zborov Ján Lukáč NEKA
Zlaté Mária Ontkaninová SMER-SD

Zdroj: http://www.volbysr.sk/oso2014/sk/tab17.html, Prešovský kraj - obvod Bardejov

Bardejov, 8. novembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)