Svetový deň proti AIDS

1. december

1. december je známy ako deň boja proti HIV/AIDS. Počas tohto dňa sa väčšinou rozdávajú symbolické červené stužky, a tiež sa organizuje tzv. Sviečkový pochod. Organizátorom tejto akcie na Slovensku je Slovenský červený kríž.

V Slovenskej republike bola od roku 1985 do 30. septembra 2014 diagnostikovaná infekcia HIV u 577 občanov SR a u 76 z nich sa vyvinuli klinické príznaky AIDS. Z občanov SR išlo o 498 mužov a 79 žien. Väčšina infekcií HIV v SR bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najvyšší počet ľudí s HIV je vo väčších mestách, najvyššia kumulatívna incidencia HIV je v Bratislavskom kraji. V roku 2013 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (83 nových prípadov HIV), v porovnaní s rokom 2012 (50 nových prípadov) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 66 %. V roku 2014 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie, keď došlo k miernemu vzostupu incidencie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV, diagnostikované boli 2 prípady AIDS a 2 prípady úmrtí ľudí s HIV.
(zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

Symbol

Symbol AIDS
Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti: Červená stužka je symbolom solidarity k ľudom HIV-pozitívnym a k ľudom žijúcim s aidsom

Kampaň

Do tohtoročnej kampane sa na Slovensku zapojí 19 miest a obcí, v ktorých Mládež SČK organizuje spomínané sviečkové pochody, besedy na školách. Tento rok - po prvýkrát - môžu ľudia, ktorí sa do kampane zapoja, napísať na červený papier aký predsudok majú voči ľuďom žijúcim s HIV. Tieto popísané papieriky sa následne pokrčia a bude z nich poskladaný tvar stužky, ktorá je celosvetovo symbolom boja proti HIV/AIDS a je prejavom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV. Vo viacerých mestách sa bude realizovať aj anketa znalostí o HIV/AIDS.

Bardejov, 30. októbra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 775

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2077 x