Stredná odborná škola polytechnická

6. december

Maturita

4 DNÍ PRAX a 6 DNÍ ŠKOLA.

4-ročné študijné odbory s maturitou (Výučný list, maturitné vysvedčenie):

SOŠ polytechnická, mechanik nastavovač
SOŠ polytechnická, mechanik nastavovač

SOŠ polytechnická, mechanik nastavovač
SOŠ polytechnická, mechanik počítačových sietí

SOŠ polytechnická, mechanik nastavovač
SOŠ polytechnická, mechanik elektrotechnik

SOŠ polytechnická, mechanik stavebnoinštalačných zariadení
SOŠ polytechnická, mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Doklady o získanej kvalifikácií pre 4-ročné odbory:

 • Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 • Vysvedčenie o maturitnej skúške.
 • Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.
 • V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
 • Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu:
  Z- E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
  Z-M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2,
  Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom,
  Z -T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG,WIG),
  Z -T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG),
  Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu (MIG).

Výučný list

5 DNÍ PRAX a 5 DNÍ ŠKOLA.

3-ročné učebné odbory (Výučný list):

SOŠ polytechnická
SOŠ polytechnická

Doklady o získanej kvalifikácií pre 3-ročné odbory:

 • Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 • Vysvedčenie o záverečnej skúške.
 • V elektrotechnických odboroch Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
 • Zváračský preukaz na našej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu zvárania.

Nadstavba

Pre našich absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch:

 • 3757 L dopravná prevádzka študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár.
 • 3659 L stavebníctvo študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru inštalatér a montér suchých stavieb.

Uplatnenie

Možnosť pracovať aj ako klasický zvárač.

Absolventi sú tiež pripravení na ďalšie inžinierske štúdium na univerzitách so zameraním vo svojom odbore.

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 785

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x