2682 K - mechanik počítačových sietí

6. december

Maturita

Na základe získaných certifikátov sa ich uplatnenie zvýši celosvetovo a posunie ich rovno pred vstupnú bránu národných a medzinárodných IT spoločností, kde nájdu vynikajúce platové ohodnotenie a budú v týchto spoločnostiach uprednostnení na základe ich odbornosti získanej u nás nadobudnutými certifikátmi.

Odborná prax študentov vo vlastných dielňach vybavených najnovšou výpočtovou technikou a technológiami a vo firmách.

Odborný výcvik (prax ) :

 • 1. ročník – 1 deň v týždni,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 4. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 4 dni,
 • 1.,2. ročník - školské dielne,
 • 3.,4. ročník - možnosť praxovať v súkromných firmách.
Uplatnenie

 • pracovník v oblasti informačných technológií,
 • tvorba www stránok,
 • grafik,
 • programátor,
 • správca siete,
 • pracovník v počítačovej firme,
 • servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC,
 • sieťový technik – vytváranie a oprava PC sietí, sieťový dizajnér – návrh PC sietí.

Po skončení študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky a informatiky.

SOŠ polytechnická, mechanik počítačových sietí
SOŠ polytechnická, mechanik počítačových sietí

SOŠ polytechnická, mechanik počítačových sietí
SOŠ polytechnická, mechanik počítačových sietí

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 787

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x