Kam na strednú školu?

4. december, 5. december, 11. december, 17. december, 13. január, 14. január, 28. január

Prajeme Vám šťastný Nový rok.

Kurima, 4. december

http://zskurima.edupage.org/ Základná škola v Kurime stretnutie zástupcov stredných škôl Kam na strednú školu dňa 4.12.2014 o 1515 hod.

Kurima 2014
Kurima 2014

Kurima 2014
Kurima 2014

Kurima 2014
Kurima 2014

Kurima 2014
Kurima 2014

Marhaň, 5. december

http://www.zsmarhan.eu/ Základná škola v Marhaň, stretnutie zástupcov stredných škôl dňa 5.12.2014 o 1500 hod.

Marhaň 2014
Marhaň 2014

Malcov, 11. december

http://zsmalcov.edupage.org/
Stretnutie zástupcov škôl a prezentácia svojej školy
dňa 11.12.2014 o 1630 hod.

Malcov 2014
Malcov 2014

Malcov 2014
Malcov 2014

Herník, 17. december

http://www.zshertnik.sk/
Stretnutie s rodičmi o 1700 hod. v budove ZŠ.

ZŠ WOLKEROVA, 13. január

http://zswolkerovabj.edupage.org/
Individuálne konzultácie s rodičmi o 1630 hod. v školskej jedálni.

Cirkevná ZŠ, 13. január

Cirkevná spojená škola, 14. január

http://www.zsjiraskovabj.edu.sk/
Spoločenstvo rodičov žiakov 9. ročníka zamerané na profesijnú orientáciu, o 1600 formou workshopov na Jiráskovej ulici.

Herník, 15. január

ZŠ RASLAVICE, 22. január

http://zsraslavice.edupage.org/
O 16.30 hod. rodičovské združenie.

ZŠ VINBARG, 28. január

http://www.zsvinbarg.sk/
Rodičovské združenie s výberom SŠ o 1700 hod. v školskej jedálni ZŠ.

Bardejov, 8. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 796

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x