Magický deň, sv. Lucia

13. december

Sviatok sv. Lucie, ktorý v minulosti sprevádzali bohaté zvyky, tradície a obyčaje, ktoré dnes už mnohí ani nepoznajú. Z legiend vyplýva, že svätá Lucia bola kresťankou, ale nútili ju, aby si vzala za manžela pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila a poslala mu ich. V ľudových tradíciách bola Lucia najväčšou zo všetkých bosoriek. Aj preto sa s týmto dňom spájalo množstvo praktík, ktoré mali pomôcť v boji so zlými silami.
bosorka, Lucia

Najväčšia bosorka

V ľudových vrstvách sa tradovalo, že Lucia bola najväčšia zo všetkých bosoriek. V predvečer Lucie dospelí i deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred zlými duchmi. Robili s ním krížik na čelo, aby zvýšili ochranný účinok.

V noci sa stretávajú všetky strigy

Preto napríklad pastieri pred každým domom trúbili na špeciálne len pre tento účel zhotovených trúbach a svoju púť zakončili na krížnej ceste. Inde zasa pískali na píšťalkách, zvonili zvoncami, teda hlukom vraj vyhnali z okolia všetky strigy.

Od Lucie do Vianoc

Bosorky majú najväčšiu moc počas stridžích dní. Stretávali sa na krížnych cestách, aby ľuďom všelijako škodili.
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Málokto však už vie, že aj Mikuláš patril medzi stridžie dni, keď sa v ľudových predstavách nečisté sily dostávali k moci a bolo sa treba pred nimi chrániť. Stridžích dní bolo hneď niekoľko, spájali sa so zimným slnovratom a začínali sa už na Katarínu, potom na Ondreja a pokračovali na Barboru, na Mikuláša, na Luciu aj na Tomáša.

Od Lucie je do Vianoc 12 dní ako 12 mesiacov v roku. Pranostika hovorí o tom, že každý deň symbolizuje jeden mesiac. Aký je - slnečný, daždivý, chladný, zamračený..., taký bude i mesiac v novom roku.

Bardejov, 13. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 800

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3360 x