PRAVIDLÁ SÚŤAŽE AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015

10. január

Prajeme Vám šťastný Nový rok.

Súťaž sa organizuje pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravára.

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR.

Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár.

2. Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každý žiak 3.ročníka študujúci odbor Autoopravár, ktorého do súťaže prihlási škola prostredníctvom online registrácie na stránke autosutaz.sk v sekcii „Registrácia do súťaže“. Počet prihlásených žiakov nie je obmedzený.

Termín uzávierky prihlášok je do 13.1.2015.

3. Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je vyšpecifikovaný v propozíciách súťaže.

Kompletné propozície súťaže si môžete stiahnuť tu.

4. Trvanie súťaže

Súťaž Autoopravár Junior Castrol 2015 trvá od 19.01.2015 do 15.4.2015 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

 • Školské kolá sa konajú od 19.Január 2015 do 6.Február 2015.
 • Oblastné kolá sa konajú(zmena) 17.Marec 2015, 19.Marec 2015.
 • Oblastné kolá sa konajú 11.Marec 2015, 12.Marec 2015.
 • Celoslovenské finále sa koná 14. - 15. Apríl 2015.

Termín uzávierky prihlášok je do 13. januára 2015.

5. Podmienky súťaže a postupu do jednotlivých kôl

Súťaž Autoopravár Junior 2015 je prerozdelená do troch kategórií:

6. Školské kolo

Školského kola sa zúčastnia všetci registrovaní žiaci.

CVIČNÉ TESTY

Termín školského kola Súťaže AJC 2015 Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5 Bardejov.

7. Oblastné kolo

Do oblastného kola postupuje každá prihlásená škola do súťaže.

Oblastného kola sa zúčastnia žiaci, ktorých vyberie prihlásená škola na základe absolvovaného online testov (teoretický a poznávaci test) na stránke autosutaz.sk v sekcii „Online test“ a na základe odporúčania pedagóga a majstra odborného výcviku.


Maximálny počet prihlásených žiakov do oblastného kola z jednej školy:

 • v kategórií Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár 3
 • v kategórií Autoopravár Junior – karosár 3
 • v kategórií Autoopravár Junior – lakovník 3

8. Celoslovenské kolo

Do celoslovenského finále postupujú súťažiaci z oblastných kôl:

 • v kategórií Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár:
  12 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 13.mieste z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále;
 • v kategórií Autoopravár Junior – karosár:
  9 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále;
 • v kategórií Autoopravár Junior – lakovník:
  9 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste v povolaní autoopravár - lakovník z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále.

9. Podrobné propozície

Podrobné propozície súťaže si môžete stiahnuť tu.

Bardejov, 10. januára 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 806

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 2347 x