Výsledky školského kola AJC 2015

4. február

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5 Bardejov organizovala školské kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2015 dňa 29.1.2015 (štvrtok) od 10.30 hod.

Výsledky školského kola

AJC2015

Oblastné kolo v Prešove 12. marca 2015

Za priebeh oblastných kôl v plnom rozsahu zodpovedajú pilotné centrá, v ktorých sa konajú oblastné kolá a za obsah zodpovedá organizátor súťaže. Oblastného kola sa zúčastnia nominovaní žiaci zo školských kôl v zmysle pravidiel súťaže, ktorí budú prerozdelení do jednotlivých vybraných pilotných centier.

Postupujúci na oblastné kolo do Prešova

 1. Jozef Hric
 2. Marek Roman
 3. Rastislav Zbihlej

Rozpis oblastných kôl súťaže:

11. marca 2015

 • SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
 • SOŠ automobilová, Coburgová 39, Trnava Trnavský samosprávny kraj
 • SOŠ Jesenského 1, Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj
 • SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce n. Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj

12. marca 2015

 • SSŠ Banská Bystrica, Továrenská 27, Vlkanová, okres Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
 • SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin Žilinský samosprávny kraj
 • SOŠ dopravná, Duklianska 13, Prešov Prešovský samosprávny kraj
 • SOŠ automobilová, Moldavská 2, Košice Košický samosprávny kraj

SOŠ Dopravná, Konštantinova 2, Prešov

12. marca 2015, Dielne praktického vyučovania, Oblastné kolo súťaže AJC 2015.

Bardejov, 4. februára 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 812

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 1578 x