Vývoj-priebeh teploty v januári 2015
v Bardejove

31. januára

Dalas Temperature, src DT012015 - date, time, temperature.


Bardejov, 12. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 827

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1538 x