Vývoj-priebeh teploty vo februári 2015
v Bardejove

28. februára

Dalas Temperature, src DT022015 - date, time, temperature.


Bardejov, 12. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 828

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x