Marec mesiac knihy a internetu

15. marca

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal:
"Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť,
znamená stávať sa hlupákom."

Marec mesiac knihy a internetu
Marec mesiac knihy a internetu.

Literatúra má v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom strenutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci?

Mesiac marec bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu Hačavského (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880) a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Tento významný slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v mesiaci marec a už od narodenia mal zrakovú chybu. Neskôr oslepol celkom. Žil v okolí Gemera a miloval knihy, avšak kvôli problémom so zrakom nemohol čítať. Preto chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Matej Hrebenda sa významne podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Putoval po Gemeri, Malohonte a ďalších častiach Slovenska, pričom zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Knihy rozširoval aj vo veľkých mestách (Praha, Viedeň, Pešť). Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy najmä od vydavateľov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal nielen s predajom. On nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu. Mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho kníh, a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc. V roku 1980 (sté výročie jeho smrti) ho vyhlásili za jubilanta UNESCO.

Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.

Marec mesiac knihy a internetu
Marec mesiac knihy a internetu.

Internet

Od rozšírenia internetu je marec nielen mesiacom knihy, ale práve aj mesiacom internetu.
Žiaľ, čím ďalej tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu a radšej využívajú internet, alebo sa neprítomne pozerajú na televíznu obrazovku. Je to krok dozadu, lebo nastáva nenávratné vzďaľovanie od kníh a absolútne zameriavanie pozornosti na bezhodnotné programy a vysielania. Následkom je postupné znižovanie inteligencie a skreslený obraz skutočnosti.

Bardejov, 15. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 831

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1571 x