Medzinárodný deň lesov

21. marca

Medzinárodný deň lesov a stromov sa koná každoročne 21. marca. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií.

Pestovať stromy znamená pestovať budúcnosť!

Medzinárodný deň lesov bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v decembri 2012. Uznesenie vyzýva všetky členské štáty na organizovanie činností a aktivít, ktoré upozorňujú na dôležitosť a význam všetkých typov lesov a stromov na zemi.

Pripojte sa aj vy k oslavám Medzinárodného dňa lesov a k aktívnemu šíreniu jeho posolstiev.
So svojou iniciatívou sa podeľte a ukážte ostatným ako Vám záleží na okolitom prostredí v ktorom žijete.

21. marec, Medzinárodný deň lesov
21. marec, Medzinárodný deň lesov

Deň učiteľov

Po Medzinárodnom dni lesov nasleduje Medzinárodný deň vody a následne Svetový deň meteorológie.
Koncom marca (27. ) máme Deň narcisov a jeden veľký sviatok - Deň učiteľov.
Tento si na Slovensku na počesť učiteľa národov Jána Amosa Komenského pripomíname 28. marca.

Video

Bardejov, 15. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 832

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1795 x