Svetový deň vody

22. marca

Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Preto si určite zaslúži svoj svetový deň, ktorý si pripomíname 22. marca.

Svetový deň vody - Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.
Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21.

Svetový deň vody
22. marec, Svetový deň vody

World Water Day

International World Water Day is held annually on 22 March as a means of focusing attention on the importance of freshwater and advocating for the sustainable management of freshwater resources.

An international day to celebrate freshwater was recommended at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). The United Nations General Assembly responded by designating 22 March 1993 as the first World Water Day in light of the increase in demand for water access, allocation and services.

This year the event's theme is “Water and Sustainable Development”. It provides a valuable opportunity to consolidate to highlight water's role in the sustainable development agenda.

Bardejov, 15. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 833

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1346 x