EUSEW 15. - 19. júna 2015

15. jún

Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) organizovaný každoročne od roku 2005 je najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti.

V tomto roku 9. ročník zahrňa tri kategórie:

  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Energetická účinnosť
  • Mestá, komunity a regióny

EÚ týždeň udržateľnej energie 2015 sa bude konať 15-19 júna 2015.
Dní energie môžu byť organizované v priebehu celého mesiaca jún.

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa bude konať v Bruseli počas EUSEW 2015.

EUSEW.eu

Cieľ znížiť emisie CO2 najmenej o 20%, zapojiť občanov a miestne subjekty pri plnení tejto úlohy.

EUSEW 2015

Prešovský samosprávny kraj - PSK

Energetický deň v PSK a aktivity v rámci regiónu sú zverejnené na:

Spojená škola J.Henischa

16.6.2015 utorok, 17.6.2015 streda

V rámci energetického týždňa organizuje Spojená škola Juraja Henischa energetické dni v dňoch 16. a 17. júna 2015.

EUSEW 2015

  • Zber použitých batérií, (zberná nádoba pri vrátnici)
  • Zber vrchnákov z PET fliaš, (zberná nádoba pri vrátnici)
  • Prezentácia obnoviteľné zdroje energie
  • Beseda na tému obnoviteľné zdroje energie, solárny článok, solárne svetlo, solárne hodiny...
Bardejov, 15. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 836

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1841 x