Liga proti rakovine

27. marec

Deň narcisov

Ďakujeme tisícom ľudí, ktorí nezištne pomáhajú.

Prispejte aj vy dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek 27. marca 2015 všade tam, kde sú dobrovoľníci Dňa narcisov.


Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia registrovaná na Slovensku podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - občianske združenie - pokračuje vo svojej práci po rozdelení ČSFR pod názvom Liga proti rakovine SR (LPR SR) s neprerušeným členstvom v ECL a UICC.

V r. 1990, keč LPR vznikla, pridali sme sa k programu Európa proti rakovine. Tým, že sme sa stotožnili s kľúčovými úlohami boja proti rakovine, sme sa postupne začali zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stali sme sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie.

Na medzinárodnej úrovni spolupracuje LPR SR so 40 organizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými organizáciami vo svete.

DEŇ NARCISOV 27.3.2015

Narcis Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujete onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i vašu podporu.

Ako prispieť?

  • Dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek 27. marca 2015 všade tam, kde sú dobrovoľníci Dňa narcisov.
  • Ľubovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č.2629740400/1100 v termíne od 9.3. do 31.3. PRISPIEŤ CEZ DARUJME.SK.
  • Zaslaním SMS s ľubovoľným textom na č. 848 v hodnote 2 EUR v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 9.3. do 31.3. Operátori odvedú do zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.


Zbierka, III.B


Zbierka, III.D

Bardejov, 16. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 837

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1282 x