Svetový deň divadla

International Theatre Institute - ITI

27. marec

Oslava Svetového dňa divadla je iniciatívou Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI), ktorý je celosvetovou mimovládnou divadelnou organizáciou so živým prepojením na UNESCO.

Prvý Svetový deň divadla sa zaznamenával v roku 1962 pri otvorení
Divadla národov v Paríži.

Divadlo je zdrojom zábavy, inšpirácie, informácií, poskytuje príležitosť vzdelávať sa
a má schopnosť zjednotiť mnoho rôznych kultúr a národov.

Pri príležitosti oslavy tohto dňa sa organizujú mnohé národné a medzinárodné divadelné akcie zamerané na propagáciu divadelného umenia.


Svetový deň divadla, 27. marec 2015

World Theatre Day - 27 March

World Theatre Day is the creation of the International Theatre Institute (ITI). It is celebrated annually on the 27th March by ITI Centres and the international theatre community. Various national and international theatre events are organized to mark this occasion. One of the most important of these is the circulation of the World Theatre Day International Message through which at the invitation of ITI, a figure of world stature shares his or her reflections on the theme of Theatre and a Culture of Peace. The first World Theatre Day International Message was written by Jean Cocteau (France) in 1962.

Bardejov, 22. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 841

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1273 x