Svetový deň zdravia

7. apríl

World Health Day

V roku 2015 sa svetový deň zdravia venuje téme bezpečnosti potravín.

Heslo:
Bezpečné potraviny od farmy až po tanier
From farm to plate make the food safe

Cieľom je podporiť úsilie na zlepšenie bezpečnosti potravín. Pod heslom „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“ vyzýva na jednej strane štáty, aby posilňovali systémy ochrany a varovania pred nebezpečnými zložkami v potravinách alebo hotových jedlách, na druhej strane ponúka širokú škálu pomôcok a nástrojov aj pre laickú verejnosť, aby sa ľudia aj sami dokázali chrániť pred nákazami z jedla.

V roku 1945 na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii jednohlasne schválili jej účastníci návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. O rok neskôr v roku 1946 v New Yorku signovalo 61 štátov z celého sveta Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Československá republika patrila medzi tieto krajiny. Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktorí ju podpísali, ratifikovali svoj podpis a uložili oficiálne ratifikačné listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Tento dátum – 7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť.

Video

Cieľom tohto animovaného filmu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je vysvetliť širokej verejnosti od 9 do 99 rokov, čo znamená Päť kľúčov k bezpečnejším potravinám, a ako ich uplatňovať v praxi. Je to globálne posolstvo z WHO, že všetci by mali vedieť, ako sa dá predchádzať ochoreniam, ktoré sa prenášajú potravinami.

Bardejov, 26. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 849

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1167 x